Tarihçe

0

Düşünceyi, ihtiyacı, farkındalığı ve duygularımızı ön plana çıkaran her deneyimin öğrenme için önemli olduğunu biliyoruz. Özel Gençlik İlkokulu Ortaokulu olarak 29 yıldır amacımız, “Öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerinin bilimsel bir çerçevede takip edilmesi ve desteklenmesidir”. Öğrencilerimize uyguladığımız tüm etkinlik ve programların kapsamını bu doğrultuda hazırlamaktayız. Hazırlanan tüm etkinlik ve programlarda kullandığımız dil oyun dili. Böylece nitelikli oyunlarla hem çocuğu gözlemleyebiliyor, gelişimlerini destekleyebiliyor hem de onlara pek çok bilgiyi eğlenceli bir ortamda öğretebiliyoruz. Okulumuzda bu amaca hizmet etmek için 2014 yılında kurulan “Genç Zekâ” çalışmaları her yıl okul içi ve okul dışı aktiviteler ile kendisini yenileyerek, farklı alanlardaki yarışma ve etkinliklere öğrenci hazırlamaktadır.

Yorum Yaz