Kurucu Temsilcimizden Mesaj

0

Değerli Velimiz,

Gençlik Eğitim Kurumları olarak Konya’da uygulamalarıyla örnek ve öncü; “Aklı geliştiren ahlakı güzelleştiren eğitim anlayışıyla, insanımıza değer katan kaliteli bir eğitim vermek” misyonu ve “Maarif davamızdan güç alan eğitim öğretim çalışmalarıyla geleceğe yön veren erdemli nesiller yetiştiren bir eğitim kurumu olmak” vizyonu ile bilimin ışığında; hoşgörülü, dürüst, güvenilir, saygılı, yeniliklere açık, sorumluluk ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. http://gencegitim.com.tr/neden-genclik-egitim-kurumlari/

Hedeflerimize ulaşma yolunda eğitim-öğretimde standartları yükselterek eğitimde kalite kriterlerini sürekli geliştiren, katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyen, öğrencilerini ve personelini daima başarı için teşvik eden bir politika izlemekteyiz. 29. yılımızda Gençlik İlkokulu/Ortaokulu, Enderun Fen ve Anadolu Lisesi ve Gençlik Özel Öğretim Kursu ile eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Kaliteli bir eğitim adına ülkemizin teminatı olacak gençliğin yetişmesinde yoğun bir tempo ile Gençlik Ekibi ve Enderun Ruhu ile çalışmaya devam etmekteyiz.

Çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve velilerimizin memnuniyet ve beklentilerini, eğitim kalitemizi artırmada bizim itici gücümüz olmuştur. Kurumsallaşmamıza ve uzun soluklu okullar zinciri olmamıza katkı sağlayan, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri belgelerimizle kalite uygulamalarını başarıyla sürdürmekte ve geleceğe daha emin adımlarla ilerlemekteyiz. http://gencegitim.com.tr/kalite-yonetimi1/

Kurumumuzdan mezun olan 19731 öğrencimiz ülkemizin üniversitelerinde yer alan birçok bölümde bizleri temsil etmiş, gerek resmi gerekse özel sektörde başarılı çalışmalarıyla Gençlik ve Enderun mezunu unvanını marka haline getirmiştir. Mezunlarımızın bizim için önemini ve nasıl bir güç olduğunun farkında olarak Gençlik ve Enderun Mezunları ve Mensupları Derneğimizde (GEMM-DER) çalışmalarımızı yürütmekteyiz. http://gencegitim.com.tr/gemmder/

Eğitim alanında yeni gelişmeleri takip etmede ve içselleştirmede güçlü olan yapımızı koruyarak yüksek lisanslı yöneticilerimiz ve uzman öğretmenlerimizle üniversitelerle iş birliği yaparak eğitim alanında yeni yönelim ve gelişmeler ışığında gerçekleştirdiğimiz proje çalışmalarıyla sürekli kurumsal güncelleşmeyi sağlamakta; Milli Eğitim Bakanlığınca da onaylanan birçok çalışmamızla ülkemizin eğitim problemlerini çözmeye katkı sağlamaya çalışmaktayız. Bu kapsamda okullarımızdaki geliştirmeleri kurum danışmanlarımızla yürütmekte; okuma faaliyetleri, uluslararasılaşma ve sosyoloji alanında derinlemesine iş birliği yapmaktayız. https://gencegitim.com.tr/danismanlarimiz/

Gençlik İlkokulu/Ortaokulu’nda anasınıfından sekizinci sınıflara kadar tüm sınıf seviyelerinde ders programımıza Kur’an-ı Kerim dersini ekleyerek çalışmalar yürütmekteyiz. Sekizinci sınıfların haricindeki tüm öğrencilerimize onların gelişim düzeylerini, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak enstrüman, yabancı dil, kodlama, olimpiyat, proje, yazarlık, ebru gibi alanlarda bir kulüp seçimi yaptırmakta ve kalıcı öğrenmeyi sağlayabilmek için bilgiyi doğrudan aktarmak yerine yaparak ve yaşayarak, görerek, dokunarak ve araştırarak öğrenmelerini sağlamaktayız. Anasınıfımızdan başlamak üzere tüm kademelerde yirmi birinci yüzyıl için çok önemli bir beceri olarak kabul edilen yabancı dil eğitimini vermekteyiz. http://gencegitim.com.tr/genclik-farkli/

Enderun Fen ve Anadolu Lisesinde; dokuzuncu, onuncu ve on birinci sınıf öğrencilerimize akademik derslerin yanı sıra beden ve ruh eğitimi uygulamaları kapsamında kültürümüzü yansıtan etkinlikler düzenlemekteyiz. Coğrafi geziler kapsamında şehrimizin çeşitli coğrafi ve kültürel miraslarını ziyaret etmekteyiz ve müzeler, ören yerleri ve farklı bölgelere geziler gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimize yıl içerisinde namaz sureleri başta olmak üzere çeşitli Kur’an-ı Kerim ayetlerini ezberletmekteyiz. Enderun öğrencilerimizin mezun olmadan 40 hadisi ezberlemesini önceliyoruz; bunun için dokuzuncu sınıfta on beş, onuncu sınıfta on beş, on birinci sınıfta on hadis ezberleterek toplamda 40 hadisi tamamlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize çeşitli değerler katacak kişilik ve kimliklerini gerçekleştirmede katkıda bulunacak kitaplar okutuyoruz. Öğrencilerimize her yıl okumakla sorumlu oldukları altı adet kitap belirleyip okuma faaliyetlerini takip ediyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimizin zihin gelişimlerine katkı sağlamak için onları her yıl en az altı şiir ezberlemeleri için yönlendiriyoruz. Müzik çalışmaları kapsamında öğrencilerimize çeşitli ezgiler, marşlar ve Türk halk müziğinden bazı eserler öğretmekte ayrıca kabiliyeti olan öğrencilerimiz için bağlama, gitar, ney, keman ve piyano olmak üzere beş farklı enstrüman da eğitim veriyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye gayret edip bunun için çeşitli dini ve milli günlerimiz ile bizleri biz yapan değerleri önceleyen projeler üretiyoruz. http://gencegitim.com.tr/enderun-bir-adim-onde/

Ölçemediğimiz bir şeyin başarısından söz edemeyeceğimizin farkındayız. Bu sebeple ortaokul kısmımızda düzenli deneme sınavları yaparak hem sınıf hem de bireysel bazda öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip etmekte ayrıca Kazanım Ölçüm Sınavlarıyla öğrencilerimizin eksik kazanımlarını tespit ederek ders programımıza yerleştirdiğimiz hafta içi etütlerinde ve ilave ödevlendirmelerle tamamlama çalışmaları yapmaktayız. On birinci sınıf öğrencilerimizle YKS çalışmaları kapsamında meslek seçimine katkıda bulunacak; üniversite tanıtımları ve çeşitli geziler düzenliyoruz ve bununla birlikte çeşitli fuarlara katılım sağlıyoruz. Öğrencilerimize meslek seçiminde yön verecek ve çeşitli alanlarda destek olacak hem mezunlarımızla hem de alanlarında ihtisaslaşmış kişilerle tanıştırarak yardımcı oluyoruz. On birinci sınıf öğrencilerimiz için müfredat programının haricinde haftada on-on iki saatlik TYT dersleri vermekte, yedinci sınıflarımıza mayıs ayından sonra LGS çalışmalarına başlamaktayız ve on ikinci ve sekizinci sınıfa geçerken yaz tatilinin son bölümünde öğrencilerimizin temel eksikliklerini gidermeye, böylelikle on ikinci sınıf YKS ve sekizinci sınıf LGS çalışmalarına hazır hale getirmeye gayret ediyoruz. Tüm bu çalışmalarla birlikte on ikinci sınıf öğrencilerimize yıllık kırk TYT otuz AYT, sekizinci sınıflarımıza yıllık 80 deneme sınavı uygulamaktayız. Ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz konu tarama testlerimizin uygulamasına devam etmekteyiz ve Türkiye geneli sınavlara katılım sağlayarak öğrencilerimizi yıl sonu gerçekleştirilecek lise ve üniversite sınavlarına hazırlamaktayız. On ikinci sınıf Anadolu Lisesi öğrencilerimizde seviye sınıfları oluşturarak akademik anlamda daha başarılı olacakları bir sınıf ortamı oluşturmaktayız. Oluşturduğumuz derece gruplarıyla ara tatillerde kamp çalışmaları düzenlenmekte ve soru çözüm saatleriyle öğrencilerimize destek olmaya çalışmaktayız. Deneme sınavlarından sonra gerçekleştirdiğimiz sınav komisyon toplantılarında ders ve öğrenci bazında yaptığımız değerlendirmelerle akademik önlemler almaya ve zümre toplantılarımızla oluşan aksaklıklara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Tüm bu akademik temelli çalışmaları yaparken Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğrenme Stili Destekli Tam Öğrenme Modelini esas alıyoruz.

Ana sınıfımızdan on ikinci sınıflara kadar öğrenci ödevlendirmeleri, danışman öğretmen notları, sınav sonuçları, devamsızlıklar, rehberlik görüşmeleri ve etkinliklerin tutulduğu ajanda bölümleri gibi alanları kullanarak yaptığımız tüm çalışmaları k12net sistemi üzerinden görmenizi sağlamaktayız. Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarıyla, hizmet içi eğitimlerle ve çeşitli seminerle alanında uzman öğretmenlerimizi desteklemeye, gelişimleri için gayret etmeye devam etmekte; sizlere yönelik yapacağımız faaliyetlerle ve eğitim çalışmalarıyla okul-aile birliğini sağlamaya, öğrencilerimiz için her yönüyle faydalı olan uygulamalar ortaya koymaya çalışacağız. https://genclikegitim.k12net.com/Login.aspx

Gençlik Özel Öğretim Kursu’muzda her öğrencinin seviyesine uygun olacak şekilde öğretim uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Sınıf derslerinin yanı sıra bireysel veya küçük gruplar halinde yapılan çalışmalarda öğrencilerimizin akademik seviyelerini ölçüyor ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde Matematiğin korkulan bir ders olması ve yapılabilirlik düzeyinin düşük olması sebebiyle öğrencilerimizin bu dersi sevmeleri konusunda etkinlikler düzenliyoruz. Matematiği fobi olmaktan çıkarıp hobi yapabilmek için öğrencilerimize önce biz öğretmenleri sonra dersi sevdirmeyi amaçlayarak ‘’öğrenmeyen öğrenci yoktur’’ yaklaşımıyla her öğrenciye +1 katabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Akademik çalışmalarında her türlü materyal ve kaynaklarla öğrencilerimize eğitim-öğretim imkanı sunuyoruz. Akıl oyunları, beceri testleri ve deneme sınavları ile öğrencilerimizi üniversiteye ve hayata hazırlıyoruz. Rehberlik servisinde öğrencilerle hedef belirleme, meslek tanıtımı, motivasyon ve sınav kaygısı konularında çalışmalar yapmaktayız. Her öğrenciye özel haftalık ders çalışma programı hazırlanıp ödev takiplerini gerçekleştirmekteyiz. Aileler ile yapılan bireysel görüşmelerde aile içi iletişim, ailecek kural belirleme, anne baba olarak kendilerine ve çocuklarına neyin iyi geldiğini keşfetmeleri ve hayata geçirmeleri yönünde destek vermekteyiz. http://gencegitim.com.tr/genclik-ozel-ogretim-kursu/

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılımızda da Gençlik Eğitim Kurumları olarak yukarıda sınıf seviyelerine göre anlatmaya çalıştığımız uygulamaları gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunlarla birlikte bu eğitim-öğretim yılında;

  • İlkokul kadememizde; beyinsel fonksiyonları güçlendiren, zekâ ve motor becerilerinin gelişimine katkı sağlayan, yaratıcı düşünme ve problem çözme yeteneğini geliştiren, teknoloji bağımlılığı ile mücadelede ve daha birçok alanda bizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz sporla güne başlayacağız.
  • Gençliğimizi geleceğe hazırlamada okumanın öneminin her geçen gün arttığı bir dönemde, okuyan bir gençliğin ülkemizin ve insanlığın huzurunun ve barışın teminatı olacağı inancıyla, ilk emri hayat tarzı haline getirme ortamlarının hazırlanmasını ‘Kalite Politikası’ olarak belirlemiş bir kurum olarak ilkokulumuzda, ilk ders saatlerimizi “Okuma Saati” olarak kullanacağız.
  • Çocuğun kavram gelişimini artıran, düşünmesine ve hayal kurmasına imkân veren, düşünme becerilerini destekleyen, dinlemeyi öğrenmesine katkı sağlayan bir unsur olarak gördüğümüz “Masal” saatini ilkokulumuzun tüm sınıflarında uzman bir öğretmenimiz eşliğinde yürüterek öğrencilerimizin faydalanmasını sağlayacağız.
  • Anasınıfı, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarımızda haftada 1 ders saati, ortaokul kısmımızda ise kulüp faaliyeti olarak; kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkileyen, hızlı düşünmeye, doğru karar almaya ve olaylara pek çok bakış açısıyla yaklaşmaya yardımcı olan, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini öğrenmeyi sağlayan satranç eğitimlerini profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştireceğiz.
  • Matthew Lipman tarafından, çocukların daha akılcı, merak uyandırıcı, eleştirel, yaratıcı bireyler haline gelmelerine yardımcı olmak için ortaya çıkarılmış ve çocuklara, kendileriyle ilgili sorular sorma, açık bir şekilde tartışma fırsatı verme ilkesine dayanan “Çocuklar İçin Felsefi Düşünme Eğitimini (P4C)” ilkokul kısmındaki öğrencilerimizin yararlanması adına sosyal etkinlik derslerine seçenek olarak ekleyeceğiz.
  • Hibrit Eğitime verdiğimiz önem neticesinde, ortaokul kısmımızda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin soruhavuzlarına erişebileceği, öğrencilerimizin çözemediği sorularda soru çözüm videolarıyla desteklenmiş, tüm konularla ilgili konu anlatım videolarının bulunduğu “DERSİGO”; lise kısmımızda “DİJİDEMİ” platformundan yararlanacağız. http://gencegitim.com.tr/hizli-erisim/
  • Öğrencilerimizde yabancı dil gelişimini desteklemek adına ortaokul kısmımızda “Speaking” derslerini organize edeceğiz ve akademisyen bir hocamızın değerli katkılarıyla sosyal etkinlik dersi olarak seçeneklerimizin içerisine ekleyeceğiz.
  • Ortaokul kısmında yürüttüğümüz Sosyal Etkinlik/Kulüp uygulamasını lisemiz için de bu yıldan itibaren uygulayacağız.
  • Çocuğun sevgiden sonra gelen en önemli ruhsal ihtiyacı, hareket ve oyundur. Oyun, aynı zamanda eğlence, öğrenme ve gelişimdir. Dünyanın her yerinde, her dönemde ve her kültürde çocuklar oyun oynarlar. Çünkü çocuğun dili oyun ve harekettir. Çocuk oyun sırasında pek çok şeyi yaparak yaşayarak ve deneyerek öğrenir. Yeteneklerini geliştirir. Yetişkin ve çevrenin müdahalesi olmadan problemlerini tek başına çözebilmeyi ve uyum sağlamayı öğrenir. Oyun aynı zamanda bir tedavi yöntemidir ve tsağaltıcıdır. Çocuğun ifade edemediği birçok problemi, bastırdığı duyguları oyun sırasında ortaya çıkarabildiği bir fırsattır. Oyun ve hareketin çocuğa olan faydalarının farkında olarak tüm sınıf seviyelerine uygun çalışmalar yapmaya özen gösteriyor ve konuyla ilgili detaylı çalışmalar yürütüyoruz. http://gencegitim.com.tr/genclikte-oyun/
  • sınıflarımızda öğrencilerimizin gelişimlerine büyük katkılar sunacağını düşündüğümüz, üniversitemizden akademisyen hocalarımızın öğrencilerimizde buluşacağı şekilde “Düşünce Eğitimi” ve “Medeniyet Tarihi Okumaları” derslerini takip edeceğiz.

Gençlik ailesine yeni katılan veya yıllardır bizimle birlikte olan siz değerli velilerimize Aklı Geliştiren Ahlakı Güzelleştiren Okulları’mızı seçtiğiniz, bizlere güvenip yavrularınızı emanet ettiğiniz için teşekkür eder, hepimiz için hayırlı bir eğitim-öğretim yılı olmasını dileriz.

Yorum Yaz