Kalite Yönetimi

0
Bir kurumda kaliteyi yakalayabilmek, kurumda çalışan herkesin kaliteyi düşünmesi ile gerçekleşir. Nitelikli bir eğitim verebilmek için kalite yönetiminin öngördüğü ilkeler esas alınarak okulun yönetim yapısı; insan kaynağının yönetimi, liderlik ve okulun kültürel yapısı olarak üç boyutta değerlendirilmelidir.
Gençlik Eğitim Kurumları, eğitimde nitelikli insan yetiştirmek adına geleneksel eğitim anlayışından çok yeni eğitim modelini verimli kılan, katılım ve işbirliğini öngören, insanı merkeze alan bir eğitim anlayışı benimsemiştir. Kaliteli bir ürün ve hizmet ancak iyi bir eğitimle mümkündür. Eğitim kurumları güçlerini öğrenci ve velilerin memnuniyetlerinden alırlar. Veli ve öğrenci memnuniyetini sağlayabilmenin önemi, toplumun farklı yöndeki ihtiyaçlarının kaliteli bir eğitimle en uygun biçimde gerçekleştirilebilmesine bağlıdır. Kalite anlayışını kurumun bütün birimleri ve çalışanlarına yayarak hedeflerimizi gerçekleştirmek mümkün olabilir.Gençlik Eğitim Kurumları olarak bu amaçla yıllardır süren kalite anlayışımızı tekrar, “Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ISO 9001” ve “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ISO 10002” belgelerini TSE tarafından gerçekleştirilen dış tetkikler neticesinde artan bir başarıyla güncelleyerek ayrıca; “Okulum Temiz Belgesi”ni de alarak göstermekteyiz. Konya’nın ilk kalite beratlı kurumu olmanın haklı gururuyla çalışmalarımızı güncellemeyi ve artan bir başarıyla hizmet vermeyi gaye edinmekteyiz. Okullarımızı daha iyi bir eğitim yuvası haline dönüştürerek evlatlarımızın daha nitelikli bir eğitim almasını sağlamak amacındayız
 kalitepolitikasıKALİTEHEDEFLERİMİZKALİTEDÖKÜMANLARIKALİTE BELGELERİOKULUM TEMİZİSTEK ŞİKAYET

 

 

 

 

Yorum Yaz