Kur’an-ı Kerim Kur Programı

0

Kur’an-ı Kerim Okuma Öğretim Programımız, program geliştirme sürecinin tüm aşamaları izlenerek hazırlanmıştır. Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okuma düzeyleri çok farklı olabilmektedir. Hiçbir ön bilgisi olmayan öğrenciler olduğu gibi Kur’an harflerini tanıyan ya da cüzü tamamlayanlar da olabilmektedir. Hatta Kur’an okumaya başlamış öğrencilerle de karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle programda “kur” yaklaşımı benimsenmiştir. Bu nedenle öğrencinin düzeyine uygun kurdan başlayabilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Kur’an-ı Kerim Okuma Öğretim Programımız “Tam öğrenme” kuramına göre hazırlanmıştır. Öğretim sürecinde bütün olarak “Tam Öğrenme” kuramının aşamaları takip edilmektedir. Bunlar; ön öğrenmeleri tamamlama, öğretme-öğrenme etkinliklerini uygulama, izleme değerlendirme, düzeltme etkinliklerini uygulama, düzey belirleme aşamalarıdır. Tüm bu aşamalarda öğrencilerin ilgi, tutum, özgüven gibi olumlu duyusal kazanmaları edinmeleri de ayrı bir öneme sahiptir. Bu aşamalar esas olmakla birlikte kazanımlara ulaşmak için düzenlenecek öğretme – öğrenme süreçlerinde amaca ulaştırabilecek tüm strateji, yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Öğrenci özellikleri dikkate alınarak oyunla öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Öğretme-öğrenme sürecinde öğrenci katılımı sağlanarak; ipuçları, pekiştireçler, dönüt-düzeltme sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca tam öğrenme modelinde her öğrenciye ek zaman ve öğrenme olanakları sağlanması da esastır.

Kur’an-ı Kerim Okuma Öğretim Programı’mızın amacı öğrencilerimizin,

kuran

Yorum Yaz