Hakkında

Neden Gençlik Eğitim Kurumları?

 • Katılımcı yönetim anlayışı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sürekli iyileştirme sağlar.
 • Her öğrenci öğrenebilir ilkesiyle öğrenme düzeylerini sürekli üst düzeyde tutar.
 • Bireysel farklılıkların dikkate alınmasını önemser.
 • Bireysel yeteneklerin gelişimi doğrultusunda eğitim faaliyetlerini oluşturur.
 • Paydaşlarının beklentilerini her zaman dikkate alır.
 • Eğitim-Öğretim metodlarını her zaman günün şartlarına uygun şekilde günceller.
 • Öğrencilerine,okumayı ve öğrenmeyi hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak benimser.
 • Kaliteyi sistematik haline getirmiştir ve sürekli iyileştirme politikası izler.
 • Teknolojik alt yapılar sayesinde hizmette en üst seviyede paylaşımlar sağlar.
 • Şeffaf ve ilkeli tutumlar sağlar.

 

Tarihçe

Ülkemizin gelişmesinde insanımızın, bilhassa gençlerimizin yaratılış amacına uygun yetiştirilmesinde eğitimin önemini kavramış, eğitim gönüllüsü, ülke sevdalısı insanların yaygın olarak yaptıkları eğitim çalışmaları yanında örgün eğitime adım atmaları niyetiyle başladı bu süreç.

Genç Eğitim ve Yayıncılık AŞ 27.03.1995 yılında eğitimin gücüne inanan, ülkesi ve milleti için her türlü fedakârlığa hazır öncü ekibin görev paylaşımıyla resmen kurulmuş oldu.

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları hakkındaki kanun ve bu kanunu değiştiren kanunlar, kanun hükmünde kararnameler doğrultusunda özel eğitim kurumları açmak, işletmek, özel okullar, dershaneler, kurslar ve yurtlar inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek, devralmak, vb. eğitim öğretimle birlikte 15 alanda daha faaliyet göstermek şirket sözleşmesinde yer aldı.

Eğitim Kurumlarımız; Gençlik Dershanesi,  Gençlik İlkokulu,  Gençlik İlköğretim Okulu,  Enderun Liseleri (önceleri 625, günümüzde ise 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa göre) kuruldu ve eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. 25. yılımızda Gençlik Anaokulu, Gençlik İlkokulu/Ortaokulu, Enderun Fen ve Anadolu Lisesi ve Gençlik Temel Lisesi ile özel okul faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kaliteli bir eğitim için, eğitim adına 25 yılda çeşitli uygulamalarımız oldu. Pek çok gencimizi hayalleri ile buluşturduk. Ülkemizin teminatı olacak gençliğin yetişmesinde yoğun bir tempo ile Gençlik Ekibi ve Enderun Ruhu ile çalıştık. Eğitim alanındaki birikimlerimiz,  tecrübelerimiz bize daha çok dinamizm kattı.

Okullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz, gerek resmi gerek özel sektörde başarılı çalışmalarıyla Gençlik ve Enderun mezunu unvanını marka haline getirdi.

Okullarımızdaki çalışanların,  öğrencilerin ve velilerin memnuniyet ve beklentileri eğitim kalitemizi artırmada bizim itici gücümüz olmuştur.  Kurumsallaşmamıza ve uzun soluklu okullar zinciri olmamıza katkı sağlayan, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri,  ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri belgelerimizle kalite uygulamalarını başarıyla sürdürmekte ve geleceğe daha emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Eğitim alanında yeni gelişmeleri takip etmede ve içselleştirmede güçlü bir yapımız var.  Yüksek lisanslı yöneticilerimiz,  üniversitelerle işbirliği yaparak eğitim alanında yeni yönelim ve gelişmeler ışığında eğitim ve öğretim proje çalışmalarıyla kurumsal güncelleşmeyi sağlarlar.

Gençlik Eğitim Kurumları ve üniversite işbirliği ile yapılan proje ve iyileştirme çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanarak ülkemizin eğitim problemlerini çözmeye katkı sağlamaktadır.

Her zaman iyi çalışmalar yaptık, iyilikte yarıştık.  Özel Okula Güven sağlamada sabırla çalıştık. 25 yıl bize çok şey öğretti, biz de 25 yıla çok şey katarak çok iyi çalışmalara imza attık.

Eğitim Felsefemiz
Görev yaptığı alanda her zaman en kaliteli kurumlar arasında olmayı planlayan kurumumuz , her geçen gün yeni şubeler açmayı planlamaktadır.

Kişiselleştirilmiş eğitim modeliyle , klasik ve ezberci eğitim sistemi kalıplarının dışına çıkmaktadır.

Günün şartlarına uygun olarak ve yeni sistemleri kültürümüzle harmanlayarak öğrencilerimize sunmaktır.

Misyon
Aklı geliştiren ahlakı güzelleştiren uygulamalarımızla insanımıza değer katan kaliteli bir eğitim vermek.
Vizyon
Maarif davamızdan güç alan eğitim-öğretim çalışmalarımızla geleceğe yön veren, erdemli nesiller yetiştiren eğitim kurumu olmak.
Değerler ve İlkeler
Gençlik Eğitim Kurumları;

 • Özel okul işletmeciliğinde, yönetim anlayışı ve uygulamalarıyla saygın bir yeri olan eğitim kurumudur.
 • Uzman kadrosu ve oluşturduğu eğitim ortamlarıyla paydaşlarına karşı taahhütlerini yerine getirir. Tüm paydaşların kişisel verilerinin korunması güvenilirliğini sağlar.
 • Öğrencilerin,   velilerin, çalışanların;  istek ve beklentilerini karşılayarak paydaş memnuniyetini artırır.
 • Kalite Yönetim Sistemine uygun faaliyetler yapar,  hesap verebilir bir yönetim anlayışı vardır. Tüm ilişkilerinde şeffaftır ve hesap verebilirlik ilkesini benimser, hukuka ve ahlaki değerlere uygun hareket eder.
 • “Süreçlerle Yönetim Sistemi” sayesinde, çalışanların da yönetime katılımını sağlayarak takım ruhu oluşturur. Kurumsal destek ve güvenle takım ruhunu canlı tutar.
 • Kurumun her kademesinin işleyişinde ve aldığı kararlarda geniş katılımla, paydaşlarının birikim ve yeteneklerinden yararlanması gereğine inanan paylaşımcı bir yönetim sistemini benimser.
 • Eğitim ve öğretim hayatının dinamik yapısı içinde süreçlerini gözden geçirir. Sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürür.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklı bir kurumdur. Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine etkin bir şekilde katılımını sağlayarak araştıran, sorgulayan, üretebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlar.
 • Eğitimi ekosistem olarak görür. Okul ve öğrenme ekosisteminde, her kademedeki öğrenciye çağı kavratır ve öğrenciyi geleceğe hazırlar.
 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önüne alır; onlara, kişisel gelişimlerini destekleyen eğitim ortamları hazırlar.
 • Geleceğin değerlerini ve yönelimlerini takip eden bir anlayışla öğrencilerini hayata hazırlar.
 • Öğrencilerin hayal güçlerini geliştiren ortamları hazırlayarak, hayallerini gerçekleştirecek proje çalışmalarına katılma imkânı sağlar.
 • Bilgi çağında yaşayan öğrencilerin, etkin ve nitelikli olabilmeleri için 21. Yüzyıl becerileri kazanmalarını sağlar.
 • Akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda başarılı bireyler yetiştirmeye önem verir.
 • Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla öğrencilerin topluma faydalı ve çevreye duyarlı olmalarını sağlar.
 • Kurum kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmaya önem verir.
 • Ülkemizin geleceğine olumlu katkı sağlayacak özüne bağlı, erdemli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmeye önem verir.
 • Öğrenen-öğreten organizasyon yapısıyla gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimler sayesinde çalışanlarına kendilerini geliştirme imkânı sağlar.
 • İşlerinde derinlemesine akıl yürüten, ilişkilerinde ahlakı ve dürüstlüğüyle güven veren, eğitim ve öğretim ehemmiyetinin farkında, kendini bilen, yol gösteren, bilgili, eşya ve hadisenin hakikatine vakıf öğretmen ve çalışanlarla hizmetlerine devam eder.
 • Performans yönetim sistemiyle çalışanların gayretlerini en üst düzeyde tutarak kurum aidiyetinin gelişmesini sağlar.
 • Alanında uzman kişilerle işbirliği yaparak eğitim ve öğretimdeki yeni gelişmeleri takip eder. Hazırladığı program ve projelerle Milli Eğitim Bakanlığı onayını alarak ülke genelinde bu program ve projelerden herkesin faydalanmasını sağlamaya çalışır.