Bilişsel Oyunlar Programı

0

pngwing.comToplumda akıl ve zekâ oyunları olarak bilinen bilişsel oyunlar, Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda çocukların bilişsel beceri kapasitelerini geliştiren, akıl yürütme ve mantığı etkin bir şekilde kullanmalarını, problemler karşısında özgün stratejiler geliştirmelerini, hızlı aynı zamanda doğru karar vermelerini sağlayan, takım halinde çalışma becerilerini geliştiren, sırasını bekleme söz kesmeme gibi olumlu davranışlar kazandıran, bunun gibi birçok beceri gelişimine katkı sağlayan oyunlardır. Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan, yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan bu oyunlar; hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır. Karakter gelişimine de olumlu katıkları olan bu oyunlar, çocukların planlı hareket etme becerilerini geliştiren ve kötü alışkanlıkların önüne geçen eğlencelerdir. Bilişsel oyunlar programı ile bilgi ve becerisini arttıran çocukların kendine olan güveni artmakta, kendi sınırlarını tanıması sağlanmaktadır. Gençlik İlkokulu /Ortaokulu zekâya ve yeteneğe daha fazla önem verilmesi için çalışmalar yapıyor,  ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin bilgiye, zekâya ve yeteneğe yatırım yapılmasında olduğuna inanıyoruz. Amacımız;

bilisseloyun

Yorum Yaz