Mezunlar Derneği (Gençlik ve Enderun Mezunları ve Mensupları Derneği-GEMM-Der)

0

MEZUNLARIMIZLA BİRLİKTE

Zaman su gibi akıyor. 28 yılı geride bıraktık elhamdülillah. İnsan hayatında yapılması gereken en önemli çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımız için anasınıfından başlayıp, gençlik dönemlerini birlikte geçirip liselerimizden mezun ediyoruz. Lise mezunlarımızı hayallerindeki üniversiteye uğurlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir kısım öğrencimiz de girişimci ruhuyla iyi bir lise eğitiminin ardından hayata atılıyor. 30 yıla varan özel okul işletmeciliği anlayışı ile 20.000’e yakın öğrencimizin yüreklerine dokunduk. Her eğitim kademesinden mezunlar verdik. Öğrencilerimizle muhataplığımız sadece eğitim-öğretim dönemleriyle kalmadığı gibi, okullarımızdan mezun ettikten sonra da görüşmelerimiz devam ediyor. Öğrencilerimizin okullarımızda kazandıkları kimlik ve kişilik birlikteliğimizin kaynağını ve gücünü oluşturuyor. Mezunlarımızın okullarımızla olan bağı, bağlılığı “Gençlik ve Enderun Mezunları ve Mensupları Derneğimizi (GEMM-DER)” etkili bir sivil toplum örgütü haline getirdi. Mezunlar derneğimizin periyodik, mutat toplantılarında mezunlarımızın bir araya gelmesi, yaptıkları faaliyetler, gerek resmi kurumlarda gerekse kendi teşebbüsleriyle kurdukları işletmelerindeki çalışmalarında gösterdikleri iş ahlakları ve güvenirlikleri bizim için en büyük mutluluk kaynağı olmaktadır. Ülkemizin ve neslimizin korunması ve geliştirilmesinde en hayırlı çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Sadece okullarımızda okuyan öğrencilerimizle değil, aileleriyle olan bağımız da mezuniyetlerinden sonra devam ediyor.  Bizi insanımıza, ülkemize olumlu katkıları olan büyük bir aile/topluluk haline getiriyor.

“Gençlik ve Enderun Mezunları ve Mensupları Derneği (GEMM-DER)”  üyelerinin sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif yaşantılarına katkıda bulunmak; üyeler arasında sevgi bağlarını, beraberliği ve dayanışmayı güçlendirmek, Gençlik ve Enderun Okullarında öğrencilik, öğretmenlik, yöneticilik yapmış veya yapmakta olan kişilerin sorunlarıyla ilgilenmek, iş birliği ve yardımlaşmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Etkili bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda önemli çalışmaları olan derneğimizin yeni yönetimi;

  • Meslek Örgütlenmeleri networklerinin sağlanması,
  • Mesleki Eğitim ve Kariyer buluşmalarının gerçekleştirilmesi
  • Mezun kampları ve şehir buluşmalarının yapılması
  • Gençlik ve Enderun İş İnsanları Platformunun (GEİP) hayata geçirilmesi

gibi mezun ve mensuplarının birlik ve beraberliğini devam ettirecek mesleki dayanışmalarını organize edecek pek çok faydalı çalışmaların da eylem planlarını yapıyoruz.

Başta kurum danışmanımız Doç. Dr. Yusuf SAYIN olmak üzere “Gençlik ve Enderun Mezunları ve Mensupları Derneği (GEMM–DER)” yeni yönetimine ve tüm ekibine hayırlı çalışmalarının artarak devam etmesini dilerim.                   

Muharrem TURŞUCU
Gençlik Eğitim Kurumları
Yönetim Kurulu Başkanı

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m7

Yorum Yaz