Özel Enderun Veli Buluşmaları

0

Okul ikliminde veli katılımının arttırılması, dönüşen ve gelişen eğitim sistemlerinin güncel hedeflerindendir. Zaten yapılan araştırmalar eğitimde sağlanan veli katılımının öğrencinin akademik, sosyal ve kişisel gelişiminde pozitif yönde etki olduğunu göstermektedir. Özel Enderun her yıl olduğu gibi bu yılda her dönemde en az iki kere veli buluşmaları ile aileleriyle istişarede bulunuyor. Eğitimdeki tüm paydaşların öğrenci için ortak fayda ilkesinde buluştuğu düşünüldüğünde; ülkemizde bu katılımın arttırılması için uzun süredir yürürlükte olan yönetmelikler, güncelde gerçekleştirilen hedefler ve eğitim paydaşlarının kendi çabaları şüphesiz kaçınılmazdır.
Eğitimin en önemli paydaşlarından olan velilerimizin katılımının eğitim ve öğretimin niteliğini arttırabileceği düşüncesinin yanı sıra eğitim sisteminde karşılaşılan sorunların kalıcı bir şekilde çözülebilmesine yardımcı olabileceklerine inanmaktayız. Ayrıca okullarda sağlanacak veli iş birliği ile öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişiminin en üst düzeye çıkarılabileceğini ön görmekteyiz. Çünkü okulun, ailenin ve çevrenin kurduğu ortaklığın merkezinde daima öğrencimiz bulunmaktadır.

Yorum Yaz