Neden Genç Zekâ Oyunları?

0

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zekâ oyunları, çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunlardır. Çocukların yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan zekâ oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır. Karakter gelişimine de olumlu katkıları olan bu oyunlar, çocukların planlı hareket etme becerilerini geliştiren ve kötü alışkanlıkların önüne geçen eğlencelerdir. Zekâ oyunları ile bilgi ve becerisini arttıran çocukların kendine olan güveni artmakta, kendi sınırlarını tanıması sağlanmaktadır. Özel Gençlik İlkokulu/Ortaokulu olarak zekâya ve yeteneğe daha fazla önem verilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin bilgiye, zekâya ve yeteneğe yatırım yapılmasında ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.

Zekânın doğuştan gelen bir parçası vardır fakat zekânın doğuştan gelen tarafının değil, desteklenen tarafı daha çok belirleyicidir. Zira zekâ oyunu oynayan çocuk, sürekli olarak zihinsel faaliyet içindedir. Oyun için  çocuğun zihinsel antrenmanı da denilebilir. Oyun sırasında çocuk, yeni kavramları, nesneleri tanımayı ve kullanmayı öğrenir. Sürekli olarak düşünme, algılama, kavrama ve simgeleme gibi zihinsel yönden, soyut yetenekler açısından bir faaliyet içinde olur. Bunlar zihinsel gelişimi etkileyen önemli faktörlerdir. Çocuklar bu oyunlar sayesinde; bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi kavrar. Bu bilinç özgüvenlerinin artmasına, sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanmasına neden olur. Başarısızlık halinde de yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler oluşturacak, tutum ve davranış   geliştirecek seviyeye ulaşırlar.

Yorum Yaz