Genç Zekâ Dünyası

0

Zekâ insanın zihin potansiyelidir. Zekânın doğru yönde doğru şekilde kullanılması insana büyük avantajlar sağlar.
Okul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerinin bilimsel bir çerçevede takip edilmesi ve desteklenmesi gelişim odaklı çalışmaların temel prensiplerinden birisidir.
Çocuğun kendini, karakterini ve gelişim düzeyini ortaya koyduğu en önemli alan da oyundur. Nitelikli bir oyunla hem çocuğu gözlemleyebilir hem de ona pek çok bilgiyi eğlenceli bir ortamda öğretebiliriz. Yurtiçi ve yurt dışında pek çok üniversite, oyunun çocuklar üzerindeki etkisinden dolayı zekâ ve akıl oyunları geliştirmektedir.

Bu kitabın kapsamı öğrencilerin;

  • Bilişsel (Zihinsel) gelişimini,
  • Dikkat geliştirme becerisini,
  • Hızlı düşünmeyi,
  • Çabuk ve doğru karar verme yetisini,
  • Üretkenliği ortaya çıkaran eğitim ortamını,
  • Düşünme becerisini geliştiren temel stratejileri,
  • Problem çözme çalışmalarını ihtiva etmektedir.

Bu çalışmalar 2,3 ve 4. Sınıf seviyesinde temel dersler ve her sınıf seviyesinde öğrencilerin yapabilecekleri eğlenceli etkinliklerden oluşmaktadır.
Elinizdeki bu kitabı oluşturmamızdaki amacımız, öğrencilerin mevcut eğitim programını desteklemek ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek öğrencileri bir sonraki sınıf seviyesine hazırlamaktır.
Kitap içerisindeki etkinlikler farklı zekâ türlerine sahip öğrenciler üzerinde dört yıl boyunca bireysel ve grup çalışmaları yapılarak uygulanmıştır. Uygulamanın öncesinde ön test, uygulamaların sonunda da son test ile öğrencilerin seviyesi ölçülmüştür. Öğrencilerin severek katıldığı ve çok keyif aldığı, başarının da ölçümlerle kanıtlandığı bu uygulamalar neticesinde “Genç Zekâ Dünyası” kitapları ortaya çıkmıştır.
Ayrıca bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin severek oynadığı çeşitli zekâ oyunlarını ve tanıtımlarını da kitap içeresine yerleştirdik.
Elinizdeki kitap; baştan sona kadar belli bir düzende ve program dâhilinde hazırlanmıştır. Öğrencileri düşünerek; onları sıkmadan, rahatlıkla yapabileceği, ödev mantığını ortadan kaldırarak, herhangi bir saat diliminde yararlanabileceği bir içeriğe sahiptir.
Derslerin bu eğlenceli dünyasında güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle…

GENÇ ZEKÂ DÜNYASI

Bazı Etkinliklerin İçeriği Hakkında Kısa Bilgiler

Resfebe: Resimleri ve harfleri birleştirerek kelime türetme. Resfebe ne matematiğe, ne de ağır bir genel kültür ve kelime bilgisine ihtiyaç duyar, biraz mantık ve hayal gücü ile çözülebilir. Hem eğlence sunar, hem zihinsel kabiliyetlerini geliştirir.

Düşünme Zamanı: Verilen resmin hikâyesini yazma. Hikâyeler bizi tanımlar, şekil verir, kontrol eder. Düşünme zamanı öğrencilerde sözel zekâyı artırır.

Deyimler ve Hikâyeleri: Çizimlerle deyimleri çözümleme. Sözel zekâyı artırır.

Latin Karesi: Verilen aralıktaki rakamları her satır ve her sütunda sadece bir kere kullanarak diyagramları doldurma. Sayısal zekâyı artırır.

Duygu Atmosferi: Duygu durumları hakkında farkındalık etkinlikleri.

Kelime Türetme: Kelimelere farklı yollardan ulaşabilmek. Kelime dağarcığını artırma ve sözel zekâyı desteklemede etkindir.

Şifreli Kelimeler: Matematik yeterliliği ile Türkçe bilgisi iç içe. Öğrencilerde dikkat ve konsantrasyon becerilerini artırır.

Eğlenceli Matematik: Sevimli nesnelerle matematik daha eğlenceli.

Sudoku: 1’den 4’e kadar olan sayıları, her satır ve sütunda sadece bir defa olacak şekilde yerleştirerek bulmacayı çözme.Sayısal zekâyı artırır.

Kelime Oyunu: Bir kelimenin son harfi başka bir kelimenin baş harfi olacak şekilde yeni kelimeler türetme oyunu. Beyin fırtınası yaptırır.

İsim-Şehir: Sütun başında verilen harflerle isim, şehir, hayvan, bitki ve eşya bulma oyunu.

Hikâye Tamamlama: Yarım kalmış bir hikâyeyi tamamlama etkinliği. Sözel, dil gelişimine katkı sağlar.

Bilmeceler: Öğrenmenin en eğlenceli yolu.

Renklerle Zekâ Soruları: Belli bir mantıksal kurgusu olan kısa hikâyeden hareketle sıralama yapma.

Anahtar Kilit: Her ayrıntıyı dikkate alarak anahtarı kilide yerleştirme oyunu. Dikkat geliştirme tekniklerinde önemlidir.

Örüntüler:Şekil örüntüsüne ait sayı örüntüsünü bularak ilerleme.

Çarklar: Dönen bir çarkın bir sonraki çarklara etkisi ve alacakları son konumları zihinden hesaplayabilme etkinliği.

Eş Küpler: 3 boyutlu şekillerin muhtemel konumları hakkında sorulan soruyu yanıtlama.

İnsan Denen Bilmece: İnsanın bilinmeyen ve ilgi çekici yönleri

Teknoloji: Teknolojik gelişmelerin dünden bugüne kat etmiş olduğu yol.

Yaşadığımız Yer: Çevremize farklı yönlerden bakabilme ve onu gerçekten tanıyabilme.

Artar Azalır Değişmez: Çeşitli kavramların farklı durumlardaki niceliksel yönünü tespit edebilme.

Doğal Ve Beşeri Ortam: Doğal ortamla insan unsurunun doğadaki etkisini kavrama etkinliği.

Yorum Yaz