eTwinning

0

 • My eTwinning Project in Each School of Mine

  Proje hakkında
  To encourage our schools, especially the ones in rural areas to find solutions to their problems by making projects so that teachers and students get familiar with projects.
  Our teachers and students shoıld work with projects and they get the self confidence to join or support eTwinning projects.
  Creating smart classes and increasing the usage frequency of FATIH and EBA platforms at our schools.
  Ensuring participation in the European Teacher Network, encouraging the eTwinning project,
  Learning how to make a project and how it works
  Provision of the application for the National and European Quality Award for the prepared projects,
  Increasing cooperation between school, teacher, student,
  Introducing each school with a Project
  Contributing to the development of teachers’ technological skills and enabling them to work with intelligent classes,
  Using the technology and opening a way to the production of project ideas,
  Contributing to transfering the ideas and ideas of the teachers into the
  HEDEFLER
  – Ensuring that each school has a project,
  – Providing the habit of working with the project and the program,
  – Opening up the habit of working with different and more projects,
  -Help to pass the idea of the project to life,
  – To help school administrators and teachers work together in teams,
  -The sharing of good practices with other schools,
  – Problems in schools are solved by project,
  – Ensuring that the world’s largest school and school network is used at the top level,
  – Ensuring that you are working with other cultures and foreign partners,
  – Making a new project with project partnership with foreign and different partners.
  -To get teammates and teamwork spirit into projects
  ÇALIŞMA SÜRECI
  It will take one year, each schools will have own Project. They will share these ideas and working documents in the eTwinning platform. Partner country and my region schools will have projects. 01December 2017 project will close in the eTwinning platform.
  After, each project will apply national prize in their country and other prize in the eTwinning platform
  PROJECT DEVELOPMENT DATE CONTENT DISCLOSURE OF THE PROJECT EXPLANATION
  1ST Feb.2017-28th Feb.2017
  Identification of project participant names and entry of the link, participation in the project on the eTwinning platform.
  1stMarch2017-31st March2017
  Determination of the project theme and starting project works
  1st April 2017-1st Dec.2017
  Application of project activities on e-Twinning portal and entry of documents
  1st Dec.2017-30thDec.2017
  Evaluation of application and project program outcomes of European and National Quality Awards
  8th March2018
  Presentation of successful projects and award ceremony
  10th April2018
  Exhibition
  BEKLENEN SONUÇLAR
  Each school will have a project. We have 1300 schools in Konya.Each foreign partner will find 5 schools in its own area and launch 5 eTwinning projects.Each country will work with its own schools. For the seminars, they will inform and determine the working areas themselves. Each country will prepare its own way of working and the program itself.Each country will have a page and they will enter all their work here.Documents such as video, photo, poster, etc. will enter the project TwinSpace platform.At the end of the project the best page and best project will be selected by name.In this project we want to reach 1500 schools and eTwinning projects.Each project will apply for the National and European Quality Award.At the end of the project evaluation reports will be prepared.
  Smart classes will be created and their examples will be shown in the project.
  A wonderful education world will be created with smart classroom training. It will be made available to students.

  Sertifika için tıklayınız

  Science Newspaper ( Fen Bilimleri Gazetesi - Fezete)

  Proje hakkında
  We are doing the following steps in the project ;
  * We choose scientific news from daily or weekly newspapers
  * We cut science news
  * We hang the science news on the board found at our school.
  * We are replacing the news on the board with new science news a week later.
  * We paste the science news we downloaded from the Pano into paper and create our own science newspaper.
  * We leave the science newspaper we created to the school library.
  Through this project, students pay attention to science news in newspapers and we are announcing science news to all students.
  HEDEFLER
  With this project students;
  Through this project, students pay attention to science news in newspapers
  We are announcing science news to all students.
  Students are sensitive to issues such as environment, health, astronomy, physics, chemistry, biology in science news.
  ÇALIŞMA SÜRECI
  We want to create a team and students who gather science news in school.
  Once a month: We want our partners to share science news, school board and photographs of the science newspaper we have created.
  Once a year: We want to share a video of students gathering science news.
  BEKLENEN SONUÇLAR
  At the end of this project;
  A panel of science news and a science newspaper they create will emerge at each partner school.

  Sertifika için tıklayınız

  Visit-See-Learn(Gezelim-Görelim-Öğrenelim)

  Proje hakkında
  We first list important places in your city. Then we create a calendar. According to that reinforcement, our student is visiting the family together with his place. Our goal here is to increase the sharing of children and families, to provide quality time passes. We want a family photograph during the visit.After the end of the visit, we have a small test. If the student is successful, we share photos on our school website or social media. After all, the student learns where he lived, spends time with his family, he sees new places. The student who completes all the trips is given a small gift. The family is also issued a certificate.
  HEDEFLER
  • To increase and strengthen our students’ confidence in themselves
  • Ensure that our students learn more about the city they are in
  • To organize trips to socialize our students and partner school students
  • Raising a generation that respects community, loves city life and shares this love with friends.
  • To ensure that the students live and understand the history, culture, and geography of the city
  • Ensure that students spend more time with their parents
  • Providing quality time for individuals
  ÇALIŞMA SÜRECI
  Our work will be determined by our partners. Each partner school will create a calendar by listing places it wishes to visit in its own city, as it will be a trip per month. These places will be announced to students and parents. Later on, the students and their families will visit the relevant place, where they will take a family photo. These photographs will be forwarded to our teachers in our partner schools, they will share them on the Twinspace, and other partners will follow these shares and see different cities. At the end of each month, our students will be asked a few small questions about the place. If the student is successful, the photos will be shared on school websites or social media. Students who complete the tour are given a small gift. The family is also awarded a certificate.
  BEKLENEN SONUÇLAR
  * Twinpsace will be used.
  * Our students will visit the places they do not see in the city or they will be seen with the help of Twinspace application.
  * Increase the confidence of our students
  * Our students will socialize and enjoy being an individual.
  * Our students will know the city they live in.
  * It will be easier for our students to be individuals who have responsibility.
  * Our students will be using technology and being able to express themselves in technology at a young age so that their life will be prepared.
  * A generation that loves the city they live in and shares this love with their friends.
  * Students will spend more time with their parents, will accumulate memories with their loved ones.
  • Individuals will spend quality time.

  Sertifika için tıklayınız

  Thousand Armed Green Giant Can Rescue The World

  PROJE HAKKINDA
  Bu Birleşmiş Milletler projesidir. En az beş yüz kişiye ulaşmayı hedeflediğimiz bu projede daha fazla faaliyet yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ebeveynlerimiz ve hatta dedelerimizin de katıldığı projemizle kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmaya, paketlerden kurtarmaya, hayvanları ve bitkileri korumayı öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz.

  ÇAĞRI SONLANDIRMA
  Doğanın korunması konusundaki bilinçliliğimizin yaratılması ana hedefimizdir. Bununla birlikte, aynı zamanda öğretmen-öğrenci-anne-baba işbirliğinin sağlanması, nesiller arasında aktarılması, alternatif enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olması, doğal beslenme hakkında öğrenim yapılması, geri dönüşüm ile sanat yapılması, yazılı ve sözlü ifade becerilerinin geliştirilmesi ve teknolojinin etkili bir şekilde ve doğru kullanılması gibi amaçlarımız da var.

  ÇALIŞMA SÜRECI
  1 Aralık -Doğaya mektup yazıyoruz.
  2- Köpek ve kedilere ev inşa ediyoruz.
  3-Kuşları aç bırakmayın. 1
  Ocak
  biz tartışıyoruz.
  2-Poster hazır mı? 1
  Şubat
  -Paketlerden kurtulduk, sağlıklı yiyoruz.
  2-Geri dönüşüm ile sanat yaparız. 1
  Mart
  -Enerji tasarrufu sağlıyoruz.
  2-Hadi keşfedelim: Alternatif enerji kaynakları 1
  Nisan
  -Ağaç dikiyoruz.
  2-Uçurtmalar gökyüzünde.
  Mayıs
  1- E-dergi hazırlıyoruz.
  2-Anlık içki içmeyin. Ailemizle limonata hazırlıyoruz
  3- Dedelerle çiçekler dikiyoruz. 1
  Haziran
  -Birden fazla sözlük hazırlıyoruz.
  2-Tüm bilgiler web sitemizde bulunmaktadır.
  3- Yeşil kıyafetler içinde olan çocuklar toplanıyor.
  (Bin kollu, yeşil bir deviyiz.)

  BEKLENEN SONUÇLAR
  Projenin sonunda kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanabilmeyi, paketlerden kurtulmayı, hayvanları ve bitkileri korumayı, öğretmen-öğrenci-anne-babanın işbirliğiyle ürünler oluşturmayı, nesiller arasında aktarımı sağlamayı, alternatif hakkında bilgi sahibi olabilmeyi umuyoruz. enerji kaynakları, sağlıklı beslenme, geri dönüşüm ile sanat yapma, yazılı ve sözlü ifade yeteneklerimizi geliştirme ve teknolojiyi doğru ve etkili bir şekilde kullanma.

  Sertifika için tıklayınız

 • Değerlerimiz Zenginliğimizdir

  Proje hakkında
  Değerler eğitimi konusunda farkındalık oluşturma yoluyla, öğrencilerin yeteneklerini tanımasını, kendini keşfetmesini ve ahlaki değerler konusundaki kazanımlarını hayatlarında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlamak amaç edinilmiştir .

  HEDEFLER
  1-Sağlıklı bir kişiliğin temelinin oluşturulması.
  2- Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.
  3-Barışçıl bir dünya için toplumsal ve evrensel değerlerin kazandırılması.
  4-Kazandırılan bu değerlerin davranışlara dönüştürmesi.
  ÇALIŞMA SÜRECI
  1.Proje Ekibinin kurulması.
  2.Projenin taslak çalışmasının yapılması.
  3.Projenin ayrıntılarının etkinlikte bulunacak öğretmenler ile paylaşılması.
  4.Projenin son şeklinin verilmesi.
  5-Proje süresince her ay bir değerin işlenilmesi.
  6-Değerlerin uygulanabilmesi için uygun okul ortamı oluşturulması.
  7-Her değerle ilgili olarak velilere, ev içi davranışlara yönelik bir bilgilendirme mektubu hazırlanarak gönderilmesi.
  8-İşlenecek değer ile ilgili afiş çalışması, örnek olay oluşturma, slogan bulma, resim yapma vb. yarışmalar düzenlenerek dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi.
  9- İşlenen değer ile ilgili öğrencilere şarkı öğretilmesi, örnek hikaye okunup drama yaptırılması.
  10-Okul e-Twinning proje panosunda değer ile ilgili güzel sözlerin sergilenmesi.
  11-Proje süreci bitiminde ‘Değerlerimiz Zenginliğimizdir’ projesi etkinlik sergisinin yapılması.
  BEKLENEN SONUÇLAR
  1-Öğrencilerin uygulanacak olan etkinliklerde sorumluluk duyguları geliştirilmiş olacak.
  2- Öğrencilerimizde değerlerimizle ilgili farkındalık oluşturulmuş olacak.
  3- Öğrencilerimiz yetenekleri konusunda kendilerini tanımış olacak.
  4-Değerler konusundaki kazanımlarını yaşamlarında doğru ve faydalı bir şekilde kullanacaklar.

  Sertifika için tıklayınız

  97. Yıl Dönümünde 97 Öğretmen İstiklal Marşı'nı Okutuyor...

   Proje hakkında
  İstiklal Marşımızın 97. yıl dönümü sebebiyle 97 öğretmenin katılımıyla İstiklal Marşımızı okuyoruz. Her okul, kendi adının yazılı olduğu flamasının arkasında 10 kıtadan kendine ayrılmış bölümü ortalama 100 öğrenci ile okur ve videoya çeker.
  Çekilen videolar tek elde toplanarak birleştirilir.
  12 Mart 2018 günü okulunda ve web sitelerinde yayınlanır.
  HEDEFLER
  Milli bilinci yüceltmek.
  ÇALIŞMA SÜRECI
  Ortak okullar kendilerine ait bölümü okuyarak videoya çekerler.
  Aralık 2017 sonuna kadar görev dağılımı yapılır.
  Şubat 2018 sonuna kadar videolar toplanır.
  Birleştirilen videolar en geç 10 Mart 2018 günü okullara ulaştırılır.
  12 Mart 2018 günü yayınlanır.
  BEKLENEN SONUÇLAR
  Milli bilinci etin kılmak.
  Farkındalık yaratmak.

  Sertifika için tıklayınız

  Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy için Çal ve Söyle

  Proje hakkında
  Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anlatan özgün bir beste yapıp Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin de yer aldığı bir klip hazırlayarak öğrencilere, milli şairimizi daha iyi tanitmak, Milli birlik ve beraberligin onemini daha iyi idrak etmelerini sağlamak için oluşturulan bir proje çalışması.
  HEDEFLER
  öğrencilerimize milli şairimizi daha yakından tanımak ve tanımak için bir fırsat sunmak, şiir okuma alışkanlığı kazandırmak,yaparak ve yaşayarak öğrenme becerisi oluşturmak, vatan millet sevgisi ve şuuru oluşturmak. Tarihimize yön veren isimleri tanımalarını sağlamak,özgün beste üretme becerilerini arttırmak.
  ÇALIŞMA SÜRECI
  Aralık 2018 ;Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerine uygun beste çalışması
  Ocak 2018; Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini öğrencilere okutup özgün beste oluşturacak yerlerin seçimi
  Şubat 2018;eTwining panosu oluşturup çalışmaların sergilenmesi
  Mart 2018 ;yapılan beste ve seçilen şiir bölümlerinin birleştirilerek 12 mart istiklal marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma gününde kitlelere sunulup klip çekimi yapılması
  BEKLENEN SONUÇLAR
  Bu projeyle milli şairimizin öğrencilerimiz tarafından daha iyi anlaşılması sağlanacak.Vatana bağlılık ve milli birlik ve beraberliğin önemi daha iyi anlaşılacak. Şiir okuma alışkanlıklarında artış ve beste yapma becerilerinde artış beklenecek.

  Sertifika için tıklayınız

  Okumak Gelişmektir

  Proje hakkında
  Okullarımızda okuyan, düşünen, yorumlayabilen, okumayı yaşam biçimi haline getiren bir öğrenci kitlesi oluşturmak hedeflenmektedir. Öğrencilerimizde ve çevremizde okuma alışkanlığını yaymak amacıyla her gün ilk dersin ilk 25 dakikası okuma etkinliği gerçekleştirilmektedir. Etkinlik okul öğrencilerini, öğretmenlerini ve okulun personelini kapsamaktadır.
  HEDEFLER
  Öncelikle öğrencilerin okuması sağlanarak bununla birlikte tüm okul personelinin okuma alışkanlığı kazanması hedeflenmektedir. Bu şekilde öğrencilerin başarılarında artış sağlanacaktır. Yorum yeteneği güçlü, olayları kavrayıp analiz edebilen, sorunlara kolaylıkla çözüm bulabilen, öz güveni yüksek nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerimiz toplumda etkin bir kişiliğe sahip olacaktır. Olaylara durumlara karşı duyarlı kendisine, ailesine ve çevresine faydalı bireylerin topluma kazandırılması sağlanacaktır.
  ÇALIŞMA SÜRECI
  Her gün ilk 25 dakika tüm okul personelinin öğrencilerle aynı anda okuma etkinliğini gerçekleştirmesi sağlanacak; bu şekilde düşünen, üreten bireylerin okuma kültürü kazanmalarına örnek olunacaktır. Çalışma;
  Ekim ayı’ nın sonuna kadar öğrencilere anlatılarak E-twinning okul panolarında “Okumak Gelişmektir – Reading is a Progress” başlıklı köşe oluşturularak bilgilendirilme yapılacaktır.
  Kasım içerisinde öğrencilerin okudukları kitaplarla ilgili etkilendikleri bir sözü okul panosuna asabilecekler. İsteyen öğrenciler okudukları kitaplarla ilgili resim yada çizimleri de asabilecekler.
  Aralık ayı içerisinde yine isteyen öğrencilerimiz okudukları kitaplar ile ilgili kısa bir sunum hazırlayarak okul konferans salonunda ya da sınıf ortamında sunacaktır.
  BEKLENEN SONUÇLAR
  Teknolojinin sosyal ağlarında boğulan öğrencilerimizin okul kütüphanelerini, kitapları etkin kullanımı sağlanacaktır.
  Yine gerçekleştirilen “Okumak Gelişmektir – Reading is a Progress” projesiyle okuma konusunda farkındalık sağlanarak okul öğrencileri, öğretmenler, ve personellerinde okuma kültürü geliştirilecektir.
  Yapılacak etkinliğin ilk etabı olan Kasım ayı çalışmasında öğrenciler kendi ürünlerini “okuduklarınca” paylaşacakları için teşvik edici bir yönüyle kitapları benimsemeleri sağlanmış olacaktır.
  Aralık ayı içerisinde ise okuduğunu anlama, yorumlama ve topluluk karşısında kendisini ifade edebilme yeteneği gelişerek öz güven sahibi, okuyan bir öğrenci kitlesi elde edilecektir.

  Sertifika için tıklayınız

  Bilinçli Su Tüketimi

  Proje hakkında
  Öğrencilerimizin suyun kullanımına gerekli özeni göstermeleri ve ülkemizin su kaynaklarının bilinçli tüketilmesinin öneminin anlaşılması için; öğrencilerimizin de içinde bulunduğu bir video klip hazırlayıp bilinçli su kullanımı konusunda duyarlılığı arttırmaya yönelik oluşturulmuş bir projedir.
  HEDEFLER
  Bu projeyle suyun insan yaşamındaki önemi ,etkisi öğrencilere aktarılacak bilinçli su tüketiminin ülke ekonomisine sağladığı yararlar konusunda farkındalık oluşturulacak, su kaynaklarının korunmasının önemi üzerinde durularak öğrenciler bilinçlendirilecek.
  ÇALIŞMA SÜRECI
  Aralık 2017; Ülkemizin su kaynaklarının araştırılması ve yaşadığımız şehirde bulunan su kaynaklarına ufak bir gezi düzenlenmesi Ocak 2018;Su kaynaklarının önemini aktaran bir video klip hazırlanması Şubat2018;Yapılan çalışmaların sunulduğu bir e twinnig panosu oluşturmak Mart 2018; Bilinçli su tüketimi hakkındaki çalışmaların bitirilip 22 mart dünya su gününde topluma sunulması
  BEKLENEN SONUÇLAR
  Bu projeyle öğrencilerimizde bilinçli su tüketiminin öneminin idrak edilmesi,su tüketiminin ülke ekonomisine sağladığı yararların anlaşılması, insan hayatında suyun ne kadar önemli olduğunun farkına varılması bekleniyor.

  Sertifika için tıklayınız

  Çanakkale Zaferi İçin Çal ve Söyle

  Proje hakkında
  Çanakkale ruhunu öğrencilerimizde yaşatmak için özgün bir beste çalışması yaparak milli birlik ve beraberliği diri tutmaya yönelik oluşturmuş bir projedir.
  HEDEFLER
  Bu projeyle öğrencilerimizin bu toprakların nasıl bir mücadele sonucunda kazanıldığını anlamaları,milli birlik ve beraberliğin öneminin idrak edilmesi, beste yapma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
  ÇALIŞMA SÜRECI
  Aralık 2018 beste çalışmasının yapılması. Ocak 2018 yapılan bestenin ensturümanlar eşliğinde çalıştırılması.şubat 2018 e twining panosu hazırlanması.mart 2018 yapılan çalışmaların sunumu
  BEKLENEN SONUÇLAR
  Bu proje sonunda öğrencilerimizde Çanakkale ruhunun yeniden canlanması , milli birlik ve beraberliğin güçlenmesi,beste yapma yeteneklerinin gelişmesi bekleniyor.

  Sertifika için tıklayınız

  Atma Arttır Dönüştür Çal

  Proje hakkında
  Atık materyaller kullanarak öğrencilerimizle enstrüman ve kostüm tasarlayıp geri dönüşümün ülke ekonomisine sağladığı yararları anlatan özgün bir beste üreterek öğrencilerimizde çevre bilinci uyandırmaya müziğin gücünü ve etkisini göstermeye yönelik bir projedir.
  HEDEFLER
  Bu çalışmayla öğrencilerimizin geri dönüşümün dünyaya sağladığı yararları anlamaları, beste ve söz yazma kabiliyetlerini geliştirmeleri,ülke ekonomisine katkı sağlamak için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiği bilincinin oluşması ve müziğin insanların bilinçlendirilmesindeki güçlü etkisinin idrak edilmesi hedeflenmektedir.
  ÇALIŞMA SÜRECI
  Öncelikle Atma Arttır Dönüştür Çal Temalı özgün bir beste üretmek. Yapılan beste sonrası öğrencilerin yaratıcılıklarından yararlanarak Atık maddelerden kostüm ve enstrüman üretmek .Yapılan etkinliklerin sergileneceği bir e twining panosu oluşturmak ve çalışmalar tamamlandığında bütün okul öğrencilerine sunmak.
  BEKLENEN SONUÇLAR
  Bu projeden; öğrencilerimizde çevre bilincinin oluşması ,Geri dönüşümün sağladığı yararlar konusunda farkındalık kazanmaları,Müziğin insanların duyarlılık kazanmasındaki katkısının gözlenmesi, Geri dönüşümle ülke ekonomisine sağlanacak yararların anlaşılması ,öğrencilerde beste yapma yeteneklerinin ortaya çıkarılması gibi sonuçlar bekleniyor.

  Sertifika için tıklayınız

  Okulum Yaşam Evrenim

  PROJE HAKKINDA
  Astronomi birçok bilim dalının oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Evrenle ilgili haberleri toplayıp pano çalışması yapmak projemizin temelidir. Bu panoyla birlikte öğrencilerimizin evrende olup bitenleri takip ederek düşünme yeteneklerini geliştirmektir.
  HEDEFLER
  Öğrenci merkezli bir projedir. Düşünmeyi felsefe haline getirerek araştırmalar yaptırmak.
  ÇALIŞMA SÜRECİ
  Projemiz 01 Aralık 2017 ile 30 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
  BEKLENEN SONUÇLAR
  Yaşadığı çevreyi bilen, göremediği fakat içinde bulunduğu sistemi tanıyıp sorgulayan bireyler yetiştirmektir.
  Sertifika için tıklayınız

  Gizemli Kelime Kutusu

  PROJE HAKKINDA
  İngilizce dersinde kelime öğretimi öğrenciler için kaygı uyandırıcı bir durumdur.Öğrencilerin derste öğrendikleri kelimeleri ezberlemesi için sıkça tekrar etmeleri gerekmektedir.Defterlerinden veya kitaplarından bu kelimeleri çalışmaları öğrencilere sıkıcı ve tekdüze gelmektedir.Bu yüzden tekrarlama çalışmalarını eğlenceli hale getirmek ve öğrencilerin ders içi katılımlarını arttırmak istenmektedir.Öncelikle evde bulunan herhangi bir kutuyu en sevdikleri kartonlarla, eva vb gibi malzemelerle kaplıyorlar.En sevdikleri sticker’ları yapıştırıyorlar.Kutunun üzerine “Mystery Vocabulary Box” yazarak en üst kısmından ellerini rahatça sokabilecekleri küçük bir kapak kesiyorlar.Her hafta işlediğimiz son dersimizde kelimelerin resimlerini küçük renkli kartlara çiziyorlar veya yazıyorlar ve kelimeleri kutudan çekip ezberliyorlar. Kendi uğraşlarıyla yaptıkları için öğrenmeler daha da kalıcı oluyor. Böylelikle yaparak ve yaşayarak öğrenmiş oluyorlar.
  Sertifika için tıklayınız

  Hayatı Fotoğraflıyorum

  PROJE HAKKINDA

  Okulumuzda uyguladığımız sosyal kulüp faaliyetlerinden fotoğraf ve gezi kulübü faaliyetlerimize yönelik bir proje hazırladık. Bu proje öğrencilerimizin aktif olarak katıldığı ve tüm duyu organlarının eğitildiği ve uygulandığı bir projedir. Öğrenme sürecine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar fazla olursa, öğrenme ve öğrenme de o kadar iyi olur. Aynı zamanda, en iyi öğrendiğimiz şeyler, kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. Öğrendiğimiz şeylerin çoğu gözümüzün yardımı ile öğrenilir. Fotoğraf çekmek, yaşam deneyimlerini kalıcı hale getirmenin yanı sıra yaşamak yoluyla öğrenmenin bir adımıdır. “Hayatımın fotoğrafını çekiyorum” projesiyle çocukların çevrelerini kendi deneyimleriyle tanıma fırsatım olacak.
  HEDEFLER
  Çocuklara çevreyi gözlemleme fırsatı verin
  Onların deneyimlerini kullanarak çevrelerindeki fırsatları keşfetmelerini sağlamak
  ÇALIŞMA SÜRECI
  Projede ortak olan okullarla birlikte Mart ayına kadar ziyaretler planlanmaktadır. Okulların proje fotoğrafları 15 Nisan 2018 tarihine kadar toplanmaktadır. Toplanan fotoğraflarla ortak bir sergi düzenlenmektedir.
  BEKLENEN SONUÇLAR
  Çocukların dikkatini, gözlem ve öğrenme becerilerini geliştirmek
  Fotoğraf çekerek kendilerini geliştirmelerini sağlamak

  Sertifika için tıklayınız

  Medeniyetimizin Işığında Yetişen Nesiller

  PROJE HAKKINDA
  Öğrencilerimizi medeniyet değerlerimize uygun yetişmesine katkı sunacak değerler eğitimi faaliyetlerini gerçekleştirmek, öğrencilerin kültür kaynaklarına ulaşımını sağlamak amacıyla kültürel hafıza ve mirasın korunmasında, medeniyetimizin temsil ve tanıtımında milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak nesillerin yetişmesi genel amaç edinilirken , okuma alışkanlığının bir kültür olarak yer edinmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak hususlarında taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak alt amaç olarak hedef seçilmiştir.

  HEDEFLER
  eTwinning platformunu kullanarak evrensel ve ulusal değerleri okul ortamında oluşturarak geliştirmek ve pekiştirmek,
  İletişim becerileri yüksek bireyler yetiştirebilmek.
  Öğrencilerde bilişim teknolojileri becerisini geliştirmek.
  Ülkemizdeki farklı okulların değerler eğitimi ile ilgili farklı uygulamalarının ve iyi örneklerinin gözlemlenerek , gözlem sonucu elde edilen bilgi birikimini kendi okullarına aktarabilmek.
  Öğrencilerin kendini tanımasını, yeteneklerini keşfetmesini ve bu yeteneklerini hayatında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlamak.
  Öğrencilere temel insani değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma konularında elde ettikleri bilgi birikimini harekete geçirme fırsatı yeşertmek.
  Düşüncelerini rahatça ifade edebilen ve başkalarıyla işbirliği yapabilen bireyler yetiştirmek.
  İnsanlığı ilgilendiren sorunlara ve çevresine duyarlı, vatanını ve milletini seven dürüst, tarihini iyi bilen , ortak değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmek

  ÇALIŞMA SÜRECI
  ARALIK AYIN DEĞERİ: DÜRÜSTLÜK
  ARALIK AYIN TANITILACAK ŞAHSİYET:YUNUS EMRE

  AYLIK YAPILACAK ETKİNLİKLER
  1- Okulların kendini tanıtması, 4-8 Aralık
  2- Projenin sloganının belirlenmesi çalışması 11-15 Aralık
  3- Proje logosunun hazırlanması 15-20 Aralık
  4- Ayın değeri ile ilgili okulda pano oluşturulması, 18-22 Aralık
  5-Aralık ayının tanıtılacak şahsiyeti ile ilgili video izletilmesi , 18-22 Aralık
  6-Ayın değeri ile ilgili şiirlerin padlete yüklenmesi , 18-22 Aralık
  7- Ayın değeri ile ilgili şiirlerin oylamasının yapılması , 25-29 Aralık ( İlk üçe girenler seçilecektir.)
  8- Ayın değeri ile ilgili resim sergisinin panoda sergilenmesi , 25-29 Aralık ( fotoğraflar padlete yüklenecektir.)

  Proje ortakları ile Aralık- Haziran ayları arasında çalışmalar devam edecektir.Projeye dahil olan her okul ayın değeri ile ilgili pano&şiir&resim çalışması yapmak zorundadır.Bu amaç doğrultusunda okullarda oluşturulacak ekipler her ayın panosunu oluşturacağı gibi , her ayın şiirini ve resmini seçecektir.
  BEKLENEN SONUÇLAR
  1. Herkese açık bir Twinspace oluşturulması.
  2. Sosyal medya sayfası oluşturulması. ( Facebook )
  3. Öğrencilerin emekleri ile elde edilen ayın değerini ile ilgili yaptıkları çalışmaların yer aldığı şiir ve resimlerden e-book oluşturma.
  4. Öğrencilerin emekleri ile elde edilen ayın değerini ile ilgili yaptıkları çalışmaların yer aldığı şiir gününü tertip edilmesi
  5. Öğrencilerin emekleri ile elde edilen , ayın değerini ile ilgili yaptıkları resim çalışmaların Türkiye’nin farklı okullarında sergilenmesi ( En az farklı 3 okul )

  Sertifika için tıklayınız

Yorum Yaz