Amacımız

0
 • Zekâyı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırmak
 • Planlı hareket etme becerisi kazandırmak
 • Öngörüyü güçlendirmek
 • Yeni yetenekler edinmeyi sağlamak
 • Konsantrasyonu yükseltmek
 • Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirmek
 • Araştırmacı yeteneğini geliştirmek
 • Ezbercilikten uzaklaştırarak araştırmacı bir kişilik kazandırmak
 • Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlamak
 • Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırmak
 • Zekâ oyunlarını sevmek, sevdirmek, zekâ oyunları kültürünü geliştirmek ve sosyal becerileri için kullanmalarını öğretmek
 • Dikkat ve konsantrasyon, analitik düşünme, tümevarım, tümdengelim, problem çözme, eleştirel düşünme, alternatif düşünme, muhakeme, mukayese becerilerini; parça bütün, şekil zemin algılarını vb. yeteneklerini geliştirmek,
 • Üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını teşvik etmek,
 • Takım çalışması ve takım olma bilincini geliştirerek sabırlı ve sorumlu olma bilincini geliştirmek

Yorum Yaz