Kalite Politikamız

0
DONUS
Kalite Politikamız;
 • Katılımcı yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde yakaladığımız kaliteyi sürekli iyileştirerek, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak, paydaş memnuniyetini artırmak.
 • Her öğrenci öğrenebilir ilkemizle, öğrencilerin öğrenme düzeylerini üst düzeyde gerçekleştirmek.
 • Bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenme süreçleriyle, her bir öğrenciye başarı duygusunu tattırmak.
 • Öğrencilerin yeteneklerinin farkına vararak geliştirebilecekleri bir öğrenme çevresi oluşturmak.
 • Paydaş beklentilerini dikkate alarak eğitim bilimlerinin ilkeleri kapsamında bunlara cevap vermek.
 • Öğrencilerin öğrenme farklılıklarından kaynaklanan ihtiyaçları, onların özellikleriyle donanmış öğretim metotları ile karşılamak.
 • Kurumlarımızın eğitim-öğretim faaliyetlerini tanımlanabilir, ölçülebilir, yönetilebilir ve geliştirilebilir anlayışla sürdürmek.
 • Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle tüm süreçlerimizi geliştirmek için çalışmak.
 • Güçlü kurum kültürü ve kurumsal yapımızla çevresinde rekabet gücü yüksek eğitim kurumu olmak.
 • Mezunlarımız ile kurumumuz arasındaki bağın kalıcılığını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
 • Paydaşlarımızla öğrenen organizasyon anlayışını geliştirmek.
 • Öğrencilerimiz için okumayı hayat tarzı haline getirecek ortamlar hazırlamak.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikleri kurumumuzda aktif olarak kullanmak.
 • Paydaşlarımızın dilek ve önerilerini, memnuniyetlerini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuşturmak.
 • Gelen tüm dilek ve önerileri sistemimizi iyileştirmek için kullanmak.

Yorum Yaz