Kalite Hedeflerimiz

0
DONUS

Kalite Hedeflerimiz;

Gençlik Anasınıfı:

 • Milli ve Manevi değerlerle ilgili kazanımları arttırmak için yapılacak faaliyetleri önceki yıla oranla %1 arttırmak.
 • Öğrencileri %75 Oranında İlkokula Hazır oluş Düzeyine Getirmek.
 • Tüm Öğrencilerimizin En Az 1 Toplum Hizmetinde Görev Almasını Sağlamak
 • İl ve Ulusal Düzeyde Yapılacak Programların etkinlik sayısını önceki yıla oranla %1 arttırarak Okulun Bilinirlik Düzeyini Artırmak
 • Tüm Çalışanlara Eğitim Öğretim Yılı İçinde minimum 5 Saatlik Hizmet İçi Eğitim Vermek
 • Okul Velilerinin %75 ‘nin Gençlik Anaokulunun Diğer Okullardan Farklı Olduğunu Düşünmesini Sağlamak
 • Paydaşlarımızın Memnuniyet anketi sonuçlarını hedeflere uygun şekilde arttırmak

 

Gençlik İlk/Ortaokulu:

 • Milli ve Manevi değerlerle ilgili faaliyetlerin etkinliklerini artırmak
 • Değerler eğitimi faaliyetlerinin etkinliklerini arttırmak
 • Akademik başarımızı sınıf düzeyinde yıl içerisinde %1 puan artırmak (1.deneme ve Deneme Sınavları Ortalamaları)
 • Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yabancı dilde öğrencilerimizin % 70 ini B1 seviyesinden mezun olacak hale getirmek.
 • Bilim ve proje çalışmalarına 10 öğrenci hazırlamak.
 • Proje katılımlarını bir önceki yıla göre % 10 arttırmak

Enderun Fen/Anadolu Lisesi:

 • Milli ve Manevi değerlerle ilgili faaliyetlerin etkinliklerini artırmak
 • Her dersin yazılı not ortalamasını dönem başından dönem sonuna kadar % 1 artırmak.
 • Her dersin deneme net ortalamalarını sınıf bazında sene başından sene sonuna kadar % 1 artırmak
 • Her bir öğrencinin Rehberlik Birimi ve Danışman öğretmenler tarafından takibini artırmak.
 • Öğrencilerimizin üniversiteye yerleşme oranını  % 60 seviyesine çıkarmak
 • Okulun ortak kullanım alanlarını verimli kullanmak
 • Tüm öğrencilerimizin toplum hizmeti çalışmalarına katılımını sağlamak
 • Tüm öğrencilerimizin ilgi duydukları sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimini sağlamak
 • Muhakeme Bilincini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler Düzenlemek
 • Ulusal düzeyde yapılan bilim çalışmalarına nitelikli proje üretmek
 • Yabancı dile olan ilgiyi ve dil seviyesini arttırmak amacıyla düzenlenen faaliyetlere katılımı %1 arttırmak
 • Paydaşlarımızın memnuniyet oranını hedeflere uygun şekilde arttırmak
 • Kalıcı, seçkin bir kadro oluşturarak çalışanların çalışma yıl ortalamasını 5 yılın üzerinde tutmak
 • Çalışanlarımızın ve Mezunlarımızın aidiyet duygusunu geliştirmek
 • Her yıl okulumuzun Konya çapında tanınmasını sağlayacak çalışmalar yapmak

Gençlik Temel Özel Öğretim Kursu:

 • Milli ve Manevi değerlerle ilgili faaliyetlerin etkinliklerini artırmak
 • Akademik Başarıda Okulda Yapılan Denemelerde İlk ve Son Sınav Puanlarında 50 puan arttırmak
 • Paydaşlarımızın Memnuniyet anketi sonuçlarını hedeflere uygun şekilde arttırmak
 • Tüm öğrencilerimizin, ilgi duydukları sosyal sportif alanlara yönlendirilerek gelişimlerini sağlamak
 • Öğrencilerimizin % 40’ına okuma alışkanlığı kazandırmak
 • Mezun olan öğrencilerin %80 takibinin yapılması
Paylaş.

Yorum Yaz