Takip et

Üstad Sezai Karakoç’u Rahmetle Anıyoruz

0

Toplumların uyanışında büyük şahsiyetler önemli bir rol üstlenir. Üstad da bu rolü özümsemiş ve milletin uyanışına vesile olmak istemiştir. Sezai Karakoç, şaire ‘önder olma’ misyonu yükler. Şair, geleceği bu güne taşır. Bizden birkaç yüzyıl ilerde yürür. O, yalnız milletin geçmişini değil, geleceğini de yüklenmiştir

Sezai Karakoç, bir ömür boyunca devam eden uyanık kalabilme ve uyandırma çabası ile bütün eserlerinde bir şarkıyı terennüm eder. Üstad, duygu kadar düşüncenin de önemini vurgulamıştır. Kişide, duygu ve düşüncenin bir terkip halinde iç içe olmasını ve böylelikle uyanışın, dirilişin gerçekleşeceğini savunmuştur. Sezai Karakoç’un adı “Diriliş” fikri ile anılır. “Diriliş” kelimesi, Sezai Karakoç’un dilinde müthiş bir anlam yoğunluğu taşımıştır. Kendi ifadesi ile: “Diriliş, aslında bir edebiyat akımından çok, bir hakikat akımıdır. (…) Yeniden inanmak, yeniden düşünmek, yeniden duymaktır. Diriliş, İslam’dan ayrılışın sona erişi, ona yeniden kavuşmanın başlangıcıdır.”

Gerek edebiyat gerek fikir dünyamızda önemli yer edinen Üstadı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu bağlamada okulumuzda onun anısına gerçekleştirdiğimiz şiir dinletisi öğrencilerimize şairin dilinden geleceğe dair Enderun nesline pek çok muştu sunmamıza vesile olmuştur. Dünden bu güne uzanan bir çizgide geleneğimize bağlı ama özgün şiirler terennüm eden Üstadı şükranla bir kere daha anıyoruz.

Yorum Yaz