Takip et

Enderun Fen Ve Anadolu Lisesi Hakkında Merak Edilen Sorular

0

1- Öğrencileri Kayıt Kabul Aşamasında Neye Göre Değerlendiriyorsunuz?

Okul misyon ve vizyonumuz gereği aday öğrencilerimiz bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmeye tabi tutulurlar. Öğrencilerin LGS sınav sonucu, Türkiye geneli yüzdelik dilimi esas alınarak eğitim ücreti belirlenip kayıt gerçekleştirilir. Ara sınıf kayıtlarında ise öğrenci bitirmiş olduğu yılın konularını içeren bir deneme sınavına tabi tutulduktan sonra nakil komisyonu ve rehberlik servisinin görüşmeleri sonucunda kaydına karar verilir.

2- İkinci Yabancı Dil Var mı? Hangi Seviyede Eğitim Veriyorsunuz?

Okulumuzda yabancı dil olarak İngilizce eğitimi, ikinci yabancı dil eğitimi olarak da Arapça eğitimi verilmektedir. Yabancı dile eğilimi olan öğrenciler tespit edilerek üst düzey dil becerileri kazandırmaya yönelik hafta içi ve hafta sonu kursları açılarak yabancı dilde ilerlemeleri sağlanır. Ayrıca uluslararası geçerliliği olan Cambridge sınavlarına her yıl öğrencilerimizin hazırlanması sağlanır. Farklı kültürlerin zenginliklerini tanıyan, öğrendiklerini hayata aktaran, yabancı dilleri etkin kullanarak dünyayla iletişimini güçlü tutan bireyler yetiştirilir.

3- Okulunuzun Üniversite Başarısı Nasıl?

9.sınıftan itibaren rehberlik birimi tarafından mesleki yönlendirme çalışmalarıyla öğrencilerimizin istedikleri alanlara yerleşmeleri sağlanır. Öğrencilerimize en sağlıklı ve doğru tercih yapmalarında yardımcı olunarak, hedefledikleri üniversite ve bölümleri kazanmalarına rehberlik edilir. Üniversite yerleştirmelerinde hedefimiz, bireysel başarının yanında yüksek oranda kitlesel başarıyı da gerçekleştirmektir. Her yıl yerleşen öğrencilerimizin hangi üniversitenin hangi bölümünü kazandığı web sitemizde ilan edilir.

4- Sınıflar Nasıl Bir Sisteme Göre Oluşturuluyor ?

Sınıfların dağılımı yapılırken sınıf dinamiklerinin sağlıklı olması amacıyla; kız-erkek dağılım oranı, öğrencilerin seviyesi vb. birçok unsur göz önünde bulundurularak öğrenci dağılımları olabildiğince homojen şekilde yapılır.

Anadolu Lisesi için sınıf dağılımlarımız belirlenirken;

 • Öğrenci sayılarının şubelere eşit olarak dağıtılmasına dikkat edilir.
 • Kız-erkek öğrenci sayı dağılımlarının olabildiğince eşit tutulmasına özen gösterilir.
 • Öğrencilerimizin akademik başarı seviyelerine göre, 9. ve 10. sınıf öğrenci dağılımı gerçekleştirilir.
 • 9.sınıfa % 40’lık dilim ve üzeri öğrenciler kaydedilir.
 • 9.ve 10.sınıfta bir tane derece sınıfı oluşturulur. İki deneme sınavında bir okul sınav komisyonu tarafından uygulanan asansör sistemi ile gerekli hallerde öğrencilerin sınıf değişimleri yapılır. (Bir yılda 6 deneme sınavı uygulanır.)
 • Sınıflar arasında ciddi akademik seviye farklılığının olmamasına dikkat edilir. Şubenin not ortalamasının birbirine çok yakın olması önemlidir.
 • 11.ve 12.sınıf öğrencilerin öğrenme seviyeleri ve öğrenme zamanları dikkate alınarak sayısal ve eşit ağırlık alanlarındaki başarılarına göre seviye sınıfları oluşturulur.

 

Fen Lisesi için sınıf dağılımlarımız belirlenirken;

 • Sınıflar oluşturulurken okulumuz akademik başarısı açısından belirlenen Türkiye geneli % 3’lük dilim ve yukarısı kaydedilir.

Okulumuzda öğrencilerimiz akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel faaliyetler ve çalışma becerileri değerlendirilerek de kayıtları gerçekleştirilir. Öğrencilerimizin her birinin bireysel farklılıkları da dikkate alınarak içinde bulunacakları sınıfta sosyal, duygusal ve akademik olarak kendilerini en iyi hissedecekleri bir ortam oluşturulmaya çalışılır. Bu çalışmalar her öğretim yılının sonunda Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Okul Psikolojik Danışmanları, Sınıf Rehber Öğretmeni ve diğer branş öğretmenlerinin olduğu bir toplantıda tek tek öğrenciler ele alınarak titizlikle yapılır.

5- Sınıflarınız Kaçar Kişilik?

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği gereği okulumuzda sınıf kontenjanlarımız en fazla 24 kişidir.

6- Veli Eğitimi veya Bilgilendirme Toplantısı Yapıyor musunuz?

Veli ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli eğitimler düzenlenir ve bu yolla velilerimiz de öğrenenler topluluğumuza dâhil edilirler. İç-dış paydaşlarımızla fikir alıverişinde bulunarak bütün çalışmalarımızda uyumlu iş ve hedef birliği gözetilir. Her dönem yapılan “Veli Toplantıları” yanında “Aile Eğitim Semineri” düzenlenerek sürekli öğrenen bir organizasyon çalışmasıyla velilerimizin de faydalanmasına yönelik çalışmalar yapılır.

Velilerimiz, danışman öğretmenlerimiz tarafından sürekli aranarak bilgi paylaşımı sayesinde öğrencilerinin akademik başarıları ve genel durumları hakkında bilgilendirilir. Elektronik bilgi sisteminden öğrencimizin bilgilerine hızlı ve doğru bir şekilde velimizin ulaşması sağlanır.

7- Eğitim Ücreti İndirimi ya da Erken Kayıt İndirimi Uyguluyor musunuz?

Okul ücretleri velilerimize önceden duyurularak 30 Mart – 15 Mayıs tarihleri arasında erken kayıt indiriminden faydalanmaları sağlanır. Öğrencilere yıl boyu uygulanan deneme sınavlarının ortalamaları esas alınarak sene sonunda öğrenci başarısı değerlendirilir. Buna göre indirim oranları yeniden belirlenir.

8- Başka İndirim Kriterleriniz Var mı ?

 • Okuyan kardeşler için eğitim ücreti üzerinden kardeş indirimi uygulanmaktadır.
 • Öğretmen velilerimiz için eğitim ücreti üzerinden öğretmen indirimi uygulanmaktadır.
 • Mezun öğrencilerimizin çocuklarına eğitim ücreti üzerinden mezun indirimi uygulanmaktadır.

9- Nasıl Bir Eğitim Kadrosuyla Çalışıyorsunuz ?

Okulumuzda, öğretmenlerimizin tamamı kadroludur. Öğretmenlerimiz alan yeterliliğine sahip, üst düzey öğretme becerilerini elde etmiş, özverili, gayretli, doğru ve etkili iletişim kurabilen bireyleridir. Deneyimli ve kendini sürekli geliştiren ekip ruhuyla öğrencilerimizin her alanda yüksek kitlesel ve bireysel başarılarla ilerlemesi için çalışan bir kadroya sahibiz.

10- Öğrenciler Okulunuzda Ders Dışındaki Zamanlarını Nasıl Değerlendiriyorlar?

Okulumuzda okuyan her bir öğrencinin ders dışı etkinlikleri konusunda oldukça fazla seçeneği bulunmaktadır. Spor ve müzik etkinlikleri, öğrenci kulüpleri, okuma grupları, Genç Yazarlar Grubu bu etkinliklerin ana merkezlerini oluşturmaktadır. Öğrenci ders dışında üyesi bulunduğu bir kulüpte zamanını değerlendirebilir veya spor olanaklarından sınırsızca faydalanabilir. Okulumuzda bulunan Fitness salonundan ve halı sahadan da yararlanma imkânına sahiptirler.

11- Okulunuzdaki Spor Etkinlikleriniz Nelerdir ?

Okulumuzda öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sunarak sportif kimlik kazanmalarında sistem, disiplin ve hedef kombinasyonunu kullanan, başarıya güdülenmiş bireyler olarak yetişmeleri sağlanır. Bu amaçla okulumuzda pek çok takım çalışması yürütülmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Futbol
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Masa Tenisi
 • Yüzme
 • Balon Futbolu
 • Satranç
 • Mangala
 • Okçuluk

12- Hangi Seviyede Müzik Eğitimi Veriyorsunuz ?

Kültürel varlığımıza uygun müzik eğitimiyle öğrencilerimizin kendini geliştirmesine ve gerçekleştirmesine katkı sağlanır. İlgi alanlarına göre öğrencilerimiz farklı enstrümanlarla kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirilmektedir. Bağlama, gitar, ney, keman, piyano, kemençe başta olmak üzere pek çok çalgı aleti eğitimi müzik öğretmenimiz eşliğinde yürütülmektedir. Zenginleştirilmiş orkestramız ve koromuz ile güzel çalışmalara imza atılmaktadır. Öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen “Çanakkale Gençlikten Dinlenir, Gençlikten Mevlana’yı Dinle ve Gençlikten Kıyamın Türküsü” video klip çalışmaları sosyal medyada yayınlamıştır.

13- Mezun Öğrencilerinize Yönelik Ne Gibi Çalışmalar Yapıyorsunuz ?

Vefa duygusuyla birlik ve beraberliğin önemini kavramış, bulundukları her ortamda kazandıkları hassasiyetleri fark ettiren ve köklerine bağlı bireyler olarak öğrencilerimiz mezun edilir. Okulumuzda sene içi ve sene sonu yapılan çeşitli çalışmalarda mezun öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmeleri ve yetiştirmeleri hususunda fırsat sunulur. Düzenli gerçekleştirilen “Mezun Buluşmaları” sayesinde mezun öğrencilerimiz tecrübelerini mevcut öğrencilerimize aktarmakta ve bir nevi akran eğitimi gerçekleştirilmektedir.

14-Öğrenci Gelişimini Nasıl Takip Ediyorsunuz ?

Öğrencilerimizin tümüne önemli olduğunu hissettiren; akademik, kişisel, psikolojik gelişimlerini yakından takip eden bir rehberlik hizmeti sunulur. Birebir öğrenci performansını izleme, çalışma kampları, akran eğitimi, grup çalışmalarıyla eğitim kalitesinin sürekli iyileştirilmesini destekleyen faaliyetler gerçekleştirilir. Öğrenci – veli – öğretmen iletişimi ve birebir görüşmelerle yetkin, etkili bir rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilir.

15- Okulunuzda Yapılan Bilimsel Çalışmalar Hakkında Bilgi Verir misiniz ?

Öğrencilerimizin yaparak – yaşayarak öğrenmesini destekleyici çalışmalarla bilimsel donanıma sahip üst düzey düşünme becerisi kazanmış bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir. Sürekli öğrenerek bilgiyi nerede, nasıl kullanacağını bilen, kendi içsel motivasyonu ile hareket ederek ekip çalışmasına uyumlu ve karmaşık problem çözme yeteneklerine sahip bireyler, her yıl düzenlenen TÜBİTAK yarışmasına çeşitli alanlarda farklı projelerle katılmaktadır. Nitelikli projelerle okulumuzu bölge ve Türkiye finali sergilerinde temsil etmektedirler. Böylelikle öğrencilerimizin inovatif düşünmesi ve yeni projeler üreterek ileriye dönük ülkemize olumlu katkılar sağlamaları hedeflenir.

16- Akademik Başarıyı Artırmaya Yönelik Çalışmalarınız Nelerdir?

Eğitim süreçlerimizle öğrencilerimizin akademik başarısını artırmaya yönelik sistematik çalışmalar sonucu en doğru analizler yapılır. Öğrencilerimize yıl içerisinde uygulanan deneme sınavları, ünite değerlendirme sınavları ve okul sınavları sayesinde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini ölçmekte ve öğrencilerin ihtiyaçlarını, eksiklerini belirleyebilmekteyiz. Hafta içi okul çıkışları ve hafta sonu yapılan birebir veya grup etütleri sayesinde öğrencilerin ihtiyaçları giderilmektedir. Ayrıca takip edilen yayınlar, yaprak testler, soru bankaları ve çeşitli kaynaklar saesinde farklı soru tipleriyle karşılaşmaları ve soru çözümünde pratik kazanmaları sağlanır. Ders bitimlerinde öğretmenlerimiz öğrencilerin sorularına cevap verebilmek adına bir saat daha okulumuzda kalarak hizmet vermeye devam etmektedir. Öğrencilerin her türlü akademik ve kişisel gelişimi, EBOS adı verilen online programla velilerimize duyurulmaktadır.

17- Sosyo – Kültürel Faaliyetlerle Neler Hedeflemektesiniz?

İyi insan olmayı varoluşunun bir gereği olarak gören, milli ve manevi değerlerine bağlı, öğrendiklerini hayatına aktaran bireyler yetiştirme gayesiyle öğrencilerimizin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, diğerkâmlığı gelişmiş ve çevresel sorunlara çözüm üreten bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir

Şiir dinletileri, milli bayramlar, dini günler, çeşitli haftaların anılması ve kutlanmasında öğretmenlerimizle öğrencilerimiz çeşitli programlar hazırlamaktadır. Ayrıca sosyal sorumluluk sahibi öğrencilerimizin her biri, toplum hizmeti çalışmalarından birine mutlaka yönlendirilir. Bu kapsamda “Yetim Kardeş Projesi, Kardeş Okul Dilek Mektupları Projesi, Perşembelik Geleneği, Gençlik Komşuda Projesi” gerçekleştirdiğimiz toplum hizmeti ve sosyal sorumluluk projelerinden bazılarıdır.

18- Araştırmacı Okur-Yazarlık Kapsamında Neler Yapıyorsunuz ?

Öğrencilerimizin çevresiyle ilişkilerini güçlendirerek, toplumun yararına fikir üreten, kültür taşıyıcılığı görevini üstlenen, entelektüel bireyler olarak yetişmeleri için yılda iki sefer “Enderun Mektebi” dergisi çıkarmalarına imkân sunuyoruz. Bu derginin tüm sorumluluğunu ve hazırlanmasını “Genç Yazarlar” grubumuz üstlenir. Yıl içerisinde hem yerel hem ulusal yazarlarımızla öğrencilerimizi buluşturarak “Okur – Yazar Buluşmaları” organize edilir. Öğrencilerimizin “İlk Emir, Hayat Tarzım!” anlayışıyla kendini, çevresini ve kâinatı okuması sağlanır.

 

 

Paylaş.

Yorum Yaz