Takip et

Ahilik

0

Bizi biz yapan değerlerden ahiliği anlamak ve anlatmak için Ahilik Haftası çok iyi bir fırsat. Medeniyetimizin bu eşsiz değerlerini paylaşmak üzerimize düşen bir vefa borcu olsa gerek. Köklerini tarihten alan “Enderun” nesline ahilik kültürünü anlatmamız gerekli. Ahilik Nedir? Anadolu Ahîliği, Şeyh Nasîrüddin Mahmûd (Ahî Evran) tarafından XIII. Yüzyılda kurulduğu bilinmektedir. Ahilik, o zamanlarda Anadolu’ya göç eden Türkmenlere hem yemek hem de iş imkânı vermek için tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve nitelikli esnaf yetiştirme amacını güdüyordu. 1000 senelik kökleri bulunan Ahi birlikleri özellikle Anadolu’da göçebe Türk boylarının yerleşik hayata geçmelerinde ve Müslüman olmalarında büyük önem arz etmekteydi. Ahiliğin kelime anlamına bakıldığında Arapçası kardeş manasında, Türkçesi ise cömert ve eli açık anlamında karşımıza çıkmaktadır. Terim olarak XIII. Yüzyıl sonrasında esnaf ve sanatkârlar birliği olarak algılanmaya başlasa da XIII Yüzyıldan sonra Anadolu’da kendini ortaya çıkarmaya başladı. Anadolu’nun vatan haline gelmesinde ve Osmanlı’nın kurulmasın gerek dini, gerek sosyal ve kültürel gerekse ekonomik ve siyasi olarak ahilik çok büyük bir rol oynamıştır.

Paylaş.

Yorum Yaz