Takip et

YKS Değerlendirmesi

0

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ’ne (TYT) 2 milyon 607 bin 903 aday başvurdu. Sınav, tek oturumda 135 dakika sürdü. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe), 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik,7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı.

Sınavın,  MEB müfredatına  uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, Felsefe dersi sorularının 10. sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9. ve 10. sınıf kademesinden ağırlıkta olduğu görülmüştür.

Matematik ve Geometri soruları 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işleme yöneliktir Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikâyeleştirme kurgusuyla hazırlanmış; geometri de düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup zorlandıkları sorular olmuştur.

Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerinedir. Sınavda 7 soru dilbilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından gelmiştir. Öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır.

Fizik soruları MEB’ in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesinde temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülmektedir. 9. ve 10. sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama üzerinden sorulan soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir.

 Kimya soruları geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9. sınıftan 3 tane 10. sınıf müfredatında yer alan konuları tarayacak şekilde hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur.

Biyoloji soruları 9. ve 10. sınıf konularından beklediğimiz ve orta düzeyde sorulardı. Her üniteden 1’er soru geldi. MEB kitabındaki kazanımlara uygun sorulardı. Biyoloji sorularının ortaöğretim kazanımları ile uyumlu olduğu ve soru formatının TYT’nin uygulandığı geçmiş yıllar ile benzer olduğu görülmüştür. Soruların temel kazanım düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun ve zorluk derecesinin ortanın altında olduğu düşünülmektedir.

Coğrafya soruları normal düzeyde beklenen şekilde sorulmuş. Harita ve grafik soruları da olması sınavı kolaylaştırmış. Beklenen düzeyde bir sınav olmuştur. Tarih dersi ile ilgili olarak bilgiye dayanan yorum sorularının yer aldığı TYT’de kavram bilmenin de önemi görünmektedir. Soru dağılımı diğer yıllardaki sınavlara benzer şekilde gerçekleşmiş. ÖSYM konu eksiltmemesine rağmen son konulardan soru sormayı tercih etmemiştir.

Alan Yeterlilik Testi (AYT)

180 dakika süre verilen Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT) genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı; sözel öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı dersi belirleyici olacaktır. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmıştır.

Matematikte şekilli soruların yanında öğrencinin konulara ait matematiksel bilgileri bilip bilmediği ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücü ölçülmüştür. Öğrenciler, soruları çözerken çok zaman kaybetmişler ve zorlanmışlar. Geometri soruları da 11. ve 12. sınıf konularından sorulmuş olup analitik geometri ağırlıklı, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluşmuştur. Şekilli soruların az olduğu ve soruları okuyarak şekilleri öğrencinin çizmesi gerekmiştir. Bu nedenle sınavda matematik ve geometri soruları açısından belirleyici olmuştur.

24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusundan 6’sının paragraf ve anlam bilgisi, 18’inin ise Edebiyat sorularından oluşmuştur. Öğrencilerin temel Edebiyat bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiştir. Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek nitelikte düzenli ders çalışan, eşit ağırlık ya da sözel bölüm öğrencisinin rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşmuştur

Fizik soruları alan düzeyinde akademik bilginin yorumlanmasının yanında, teknolojik aletlerin uygulamalarına da yer veren soruların olduğu görülmektedir. 11. ve 12. sınıf müfredatları tamamı üzerinde dengeli bir dağılım ile sorulan soruların bir bölümünün bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel; az bir kısmının ise belirleyici nitelikte olduğu görülmektedir.

Biyoloji soruları beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorguluyor. Soruların, 11. ve 12. sınıf biyoloji müfredatına ait temel kazanımları kapsadığı; 5 tanesinin yorum düzeyinde, 8 tanesinin ise bilgi düzeyinde olduğu görülmüştür. Öğrenciler bu sene AYT biyoloji testinde çok fazla detay içermeyen ve derine inmeyen, en temel bilgi düzeyini sorgulayan sorular ile karşılaşmıştır.

 Yorum ağırlıklı soruların yer aldığı AYT Coğrafya her sene olduğu gibi orta düzeyde sorulmuştur. TYT de olduğu gibi son konulardan sorular tercih edilmemiştir. AYT Coğrafya öğrenciler için zorluk düzeyi orta olarak görülmüştür. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur. Bilgi ağırlıklı soruların yer aldığı AYT Tarih her sene olduğu gibi bilen ile bilmeyeni net olarak ayırmış yoruma çok az yer verilen sınavda, iki soru da öğrencilerin çok ayrıntı bilmelerini gerektirecek düzeyde sorulmuştur. TYT de olduğu gibi son konulardan sorular tercih edilmemiştir.

Paylaş.

Yorum Yaz