Takip et

Sosyal Sorumluluk Bilinci

0

Eğitim kurumları, okul öncesi dönemlerden itibaren bireylerin her açıdan gelişiminde, yetiştirilmesinde, nitelikli insan gücü olarak toplumda yerlerini almalarını sağlamada, kişiliklerinin gelişimi sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Farklı yaşam durumlarında, birbirinden farklı sosyoekonomik özellikleri olan ailelerden gelen öğrencilerin okul başarıları, okula devamları ve arkadaş ilişkileri farklılık arz etmektedir. Çünkü her birey gelişim aşamalarını farklı şekillerde tamamlamaktadır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki çocukluk ve gençlik (özellikle ergenlik) çağlarında bireylerin katılım sağladığı sosyalleşme ortamları, onların psikolojik altyapıları ve karakteristik özellikleri açısından oldukça önemlidir. Uzmanlar klasik ve daha çok ezbere dayanan eğitim sisteminin dışına çıkarak, John Dewey’in en önemli teorilerinden olan “Yaparak, yaşayarak ve ömür boyu öğrenme” teorisine dayanan yönlendirmeler yapmaktadırlar. John Dewey’in bu teorisinin işaret ettiği uygulama ise sosyal sorumluluk projeleri ve toplum hizmeti çalışmalarıdır. Çocukluk çağından itibaren katılım gerçekleştirilebilen bu projeler, bireyin psikososyal gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Benlik gelişim sürecinde kritik aşamalardan biri olan özellikle 12-19 yaş aralığı bireyin kimlik gelişimlerinin en üst seviyede olduğu ve mesleki tercihler için ilk adımların atıldığı dönemdir. Bu dönemde doğru sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirilen gençler, ilgi alanları doğrultusunda üstlendikleri görevler ile sorumluluk almayı öğrenir ve görev bilinçlerini geliştirirler.

Farklılıkları fark edebilmek, farklılıklara saygı duymak ve başkalarının gözleriyle de dünyayı görebilmek yani empati kurabilmek psikolojik gelişimin zorlu aşamalarındandır. Katılım sağlanan sosyal sorumluluk projeleri ve toplum hizmeti çalışmalarıyla kendinden farklı olan bireylerin içerisinde bulundukları durumları ve bakış açılarını anlama, kavrama ve saygı duyma gibi kavramlar birey tarafından anlaşılır hale gelir. Gençler, yapabileceklerinin farkına vararak ve duygusal açıdan güçlenerek psikolojik gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca toplum tarafından kabul gören ve onaylanan projelerde yer alıyor olmak kişi için önemli bir özgüven kaynağıdır. Daha iyi bir dünya için çalışan nesiller kendi psikososyal gelişimlerine de katkı sağlayarak; üretken, diğerkâmlığı yüksek, sorumluluk sahibi, kendileri ve toplum için artı değerler üreten bireyler olmaya adım atmaktadırlar.

Bütün bunların sonucu olarak öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, diğer insanların ihtiyaçlarını anlama ve onlara yardımcı olmak önceliklerimiz arasındadır. Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ve toplum hizmeti çalışmalarında öğrencilerimize, toplumda bireylerin birbirlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, gönüllü yardımın önemini göstermeyi ve gençleri çevredeki insanlara ve topluma sosyal hizmette bulunma sorumluluğunu vererek iyi bir insan olmalarına yardımcı olmaktayız.

Said TURGUT – Özel Enderun Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü

Paylaş.

Yorum Yaz