Takip et

Sosyal Etkinliklerin Öğrencilere Ve Eğitime Katkısı

0

rehberlikseminer

Günümüzde geleneksel, ezberci eğitimin yanı sıra öğrencilerin araştırmalarına, sorgulamalarına, düşünmelerine ve üretmelerine ortam hazırlarken aynı zamanda kendilerini tanımalarına olanak sağlayacak eğitim düzenlenmelerine ihtiyaç duymaktayız. Okullarımızda öğrencilerimizin edindikleri bilgileri beceriye dönüştürmelerinde destek olacak etkili yollardan biri de sosyal etkinliklerdir.
Peki, Sosyal Etkinliklerin Öğrencilerin Eğitimlerine Olan Katkıları Nelerdir?

• Çeşitli sosyal etkinliklerde görev alan öğrenciler ilgileri doğrultusunda düşünce ve fikirlerini sunma imkânı bulurlar.

• Sosyal etkinlikte görev alan öğrenciler çevresindeki insanlarla sağlam bir iletişim kurabilme yeteneğini kazanırlar.

• Öğrencilerin sosyal etkinlerle beraber ortaya çıkardıkları ürünler özgüvenlerinin gelişimlerinde büyük etkiye sahiptir. Özgüveni gelişmiş öğrenciler sorumluluk almaktan kaçınmaz, gelişime ve değişime açık hale gelirler.

• Farklı etkinliklerde görev alan öğrencilerin sosyal ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıkları artar.

• Farklı sosyal etkinliklerini deneyimleme imkânı bulan öğrenciler aynı zamanda kendi ilgi ve yeteneklerini keşfederek geleceklerini inşa edecek hedeflerini belirlerken gerçekçi ve doğru kararlar alabilirler.

• Öğrenciler, sosyal etkinliklerde edindiği bilgilerle serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirme davranışını kazanırlar.

• Sosyal etkinliklerde üretkenliği desteklemek adına öğrencilerle gerçekleştirilen çalışmalar aynı zamanda yaşantılarında karşılaştıkları problemlerine çözüm üretebilme becerisi kazanmalarına yardımcı olur.

Yani genel olarak toparlayacak olursak öğrencilerin sosyal yaşamlarında başarılı ve verimli olmalarının en temel şartlarından birisi içinde bulundukları ortamda çevresindekilerle uyumlu olmaktır. Kaynaşma ve dayanışma ruhu içerisinde hareket edebilmek, nerede ve nasıl konuşup, nasıl davranacağını bilebilmek önemli özelliklerdendir. Bu özelliklerin kazanılmasında sosyal etkinliklerin önemi büyüktür.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni
Asena Hacer KÜÇÜKÇOLAK

Paylaş.

Yorum Yaz