Takip et

Özel Gençlik’te Her Öğrenciye Özel “E-Portfolyo”

0

Barış Çağlayan Çakır - Genel Müdür

Eğitim alanındaki yeni araştırmalar ve uygulamalar; geleneksel öğrenme, öğretme ve değerlendirme yaklaşımlarını da derinden etkilemektedir.  Bu değişim süreci öğrencinin öğrenmesini sadece sınırlı bir zaman diliminde, çoktan seçmeli sorulara verdiği cevaplara bakılarak değerlendirilme şeklinden farklı olarak, öğrencinin öğrenme sürecinde bireysel ve grup olarak gösterdiği performanslarının da değerlendirmeye katılmasını gerekli kılmaktadır. İşte bu sebepten dolayı yapılandırmacı öğrenme yaklaşımıyla uyuşan portfolyo (ürün dosyası) değerlendirmeleri ortaya çıkmaktadır.

Özel Gençlik İlkokulu / Ortaokulunda öğrenci merkezli eğitim öğretim metoduyla öğrenci yalnızca girdiği bir testten aldığı puanla değerlendirilmez, öğrenci bir bütün olarak değerlendirilir. Öğrenci farklı özelliklerdeki veri toplama yollarıyla süreç boyunca değerlendirilir. Öğrenci performans ödevleriyle, projelerle, sınıf içi uygulama testleriyle, çalışma yapraklarıyla, gözlem kayıt listeleriyle, ürün seçki dosyası ile değerlendirilir.

Portfolyo (ürün dosyası) değerlendirme, öğrencilerin kendi çalışmalarını, değerlendirmeye katılımlarını her bir öğrencinin kendi ilerleyişini izlemesini sağlar ve bireysel olarak öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesi için bir temel oluşturur. Portfolyolar, öğrenci gelişimini takip edebilmek ve zaman içerisinde öğrencilerin çalışma örneklerini toplamak için kullanılır.  (Ürün dosyaları) Portfolyo, öğrencinin çalışmalarını, gösterdiği gayreti, geçirdiği süreci ve özgün çalışmalarını yansıttığı koleksiyonudur.

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişimler sonucu olarak öğrencilerin performansı hakkındaki kanıtlar daha etkin bir şekilde toplanabilir ve korunabilir.  Bu gerekçelerle okulumuzda 2011-2012 eğitim öğretim yılında elektronik portfolyo sistemine geçilmiştir.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli hedeflerinden “e-portfolyo” projesini kamuoyuna tanıtırken; “Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo oluşturduk. Bu hizmet çocuklarımızın eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalara ulaşmamıza ve çalışmaları değerlendirmemize süreklilik sağlayan bir imkan tanıyacaktır.” dedi

Elektronik Portfolyo, öğrenci portfolyolarına ilişkin bütün üretimlerin bilgisayardan okunabilen formda üretilmesi veya dönüştürülmesidir. Elektronik portfolyo ile öğrenciler, dokümanlarını çoklu ortam unsurlarından yararlanarak çeşitli formatların kullanımıyla (resimler, grafikler, sesler, filmler, animasyonlar ve metinler) sunarak devamlı gelişimi ve değişimi yansıtabilirler. Nitekim öğrenciler öğrenme sürecindeki gelişimlerini daha taşınabilir bir formda gerçekleştirebilmektedirler.

2011-2012 Eğitim Öğretim yılından bugüne  öğrencilerimizin derslerdeki öğrenmelerini daha somut, daha kalıcı, gerçek kanıtlara dayalı şekilde değerlendirmek için e- portfolyo sistemine uygulamaktayız. Değerlendirme sürecinde öğrencilerimizin  kendini gözlemleyen, kendini değerlendiren, kendi gelişim ve değişim süreci hakkında bilgi toplamaları önemli olduğunu düşünüyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığımızda 2023 Eğitim Vizyonu içerisinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında e-okul içerisindeki e portfolyo ve EBA içerisindeki Portfolyo uygulamalarıyla  bu çalışmaları kayıt altına alınmaktadır.

E-okul sistemine kayıtlı her öğrencimiz e-portfolyo sistemine kayıtlı olmakla birlikte, e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden çocuğunun portfolyosuna erişim de sağlayabilmektedir. E-portfolyo öğrencilerimizin sistem içinde bugüne kadar görülmeyen, ama öğrencinin asıl kendisi olan yönlerinin de görünür hale getirildiği, bu karmaşık verilerin analiz edildiği, öğrenciyi bütünsel olarak ele almamıza imkan tanıyan ve onu geleceğe hazırlamamız için bize veri kaynağı olan bir hizmettir. Bu hizmetle öğrencilerimizi daha somut verilerle görüp onların kendi müfredatında daha isabetli kararlarla geleceğe doğru güvenle yol almasını sağlayacağız. E-portfolyo ile tüm öğrenciler, erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar takip edilerek değerlendirilecek. Öğrencilerin, e-portfolyosundaki bilgiler ışığında ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi ve doğru yönlendirilmesi sağlanacak. E-portfolyoda çocuğun tüm okul yaşamında aldığı sonuçlar, elde ettiği başarılar, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda katkılarından oluşan ürün dosyası yer alacak. Ayrıca öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı ile ilgili bilgiler, okuduğu kitapların adları ve sayfa sayılarının yanı sıra öğrencinin kendini tanıttığı bir bölüm de bulunacak. E-Portfolyo çalışmasıyla, öğrencinin ilgi ve merakı yıllara yayılan bir süreçle izlenirken, bir sonraki eğitim kademesinde yapılacak tercihlerin veriye dayalı yapılması sağlanacak.

Öğrencilerimizin e-portfolyo sayfasına yükleyebileceği  kanıt ve belgeler şunlardır;

Gezi ve gözlem raporları, Çalışmalarınıza ilişkin video kayıtları, Öğretmen tarafından tutulan kontrol listeleri, Dereceleme ölçekleri, puanlama yönergeleri, Eğitim sürecine ilişkin karşılaştığı problemler,

Günlük, haftalık veya aylık yaptığı iş, aktivite veya faaliyetlere ilişkin çıktılar, Sizin tarafınızdan portfolyoyu değerlendiren kişilere yazılmış raporlar (ne amaçla hazırlandığı, portfolyoya seçilen parçaların neden seçildiği vb sorular), Çalışmalarınıza ilişkin fotoğraf, taslak ve çizimler, Günlük işlerden örnekler, örnek olaylar, Açık uçlu sorular ve öğrenci cevapları, Grup proje raporları,

Sanatsal projeler, Kitap eleştirisi veya incelemesi, Öğrencilerin kendi kendini değerlendirme ve akran gruplarını değerlendirme formları, Kendi kompozisyonlarınız, Öğrenci ve öğretmen görüşmelerinin kayıtları / bant kayıtları / notları, Otobiyografiler (öğrencilerin geçmiş ders süreçlerine ilişkin), Konu ile ilgili yapılan araştırmalar, Eğitim sürecinde yer alan test sonuçları: standart başarı testleri, tanılayıcı testler, öğretmen  yapımı testler, ünite testleri vb.

Barış Çağlayan Çakır
Gençlik Eğitim Kurumları
Genel Müdürü

Paylaş.

Yorum Yaz