Okul Olgunluğu

0

Özel Gençlik Anaokulu müdürü Aliye Duman öğrencilerin ilkokula başlamasında önemli bir kavram olan okul olgunluğu hakkında bilgi verdi. Duman, genel olarak Okul olgunluğunun çocuğun ilkokula, ilkokulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olması olduğunu belirterek, derste anlatılanları öğrenebilmesi için dikkatini verebilmesi ve dikkatini sürdürebilmesi, yazı yazmayı öğrenebilmesi için ince motor becerilerinin kalemi tutabilecek kadar gelişmiş olması olduğunu söyledi. Duman, bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir noktanın okula başlayan çocuğun, sadece zihinsel olgunluğa ulaşması ya da takvim yaşının okula başlamak için uygun olmasının tek başına yeterli bir ölçüt olmadığını söyledi. Duman, fiziksel gelişimin de okul olgunluğu için önemli bir etken olduğunu, bu nedenle, çocuğun okula başlamadan önce sağlık muayenesinden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Çocuğun işitme ya da görme probleminin olup olmadığının tespit edilmesinin doğal olarak öğrenme güçlüğünü önleyeceğini söyledi. Duman, bunlarla birlikte sosyal gelişiminde okula hazır olgunluğu kavramı içerisinde önemle üzerinde durulması gereken bir alan olduğunu belirtti. Duman, iyi bir gözlemle ailelerin çocuklarının okul olgunluğuna erişip erişmediği hakkında ipuçları yakalanabileceğini belirtti. Bunun örneklerini Duman şu şekilde verdi: Örneğin çocuk kendi başına ne kadar süre bir etkinlikle uğraşabiliyor? Bu süre 20 dakikanın altında mı? Başladığı bir işi uygun şekilde tamamlayabiliyor mu? Annesi olmadan yabancı bir yetişkinle rahatça kalabiliyor mu? Diğer çocuklarla olumlu ilişkiler kurabiliyor mu? Paylaşma, sırasını bekleme, arkadaşları için kendi isteklerini erteleyebilme, sessiz dinleme gibi özellikleri var mı? Kendini rahatça ifade edebiliyor mu? Renkler, sayılar, seslerle ilgili sorulara uygun cevaplar verebiliyor mu? vb. soruların çocuğun okula hazır olup olmadığını göstereceğini belirtti. Tüm bu soruların cevabının aslında iyi bir okul öncesi eğitimden geçmek olduğunu söyleyen Duman, Her çocuk bu eğitimden yararlanmalıdır. Zira ilkokula başlamak hem ebeveynler hem çocuklar için oldukça önemli bir yaşam basamağıdır. İyi bir okul öncesi eğitim alarak ilkokula başlayan çocuğun hazır olması, gelecekteki hayat ve okul başarısını önemli biçimde etkileyecektir’ dedi.

Paylaş.

Yorum Yaz