Gençlik Temel Lisesi – Hakkında

TEMEL DEĞER VE İLKELERİMİZ
1-Değerler eğitimi sürecinde gaye insan yetiştirmek temel vazgeçilmezimizdir.
2-Değişim ve sürekli gelişimin önemine inanırız.
3-Öğrenmenin öğrenildiği bir okul olmaya çalışırız.
4-Kalite, önceliklerimiz arasındadır.
5-Milli ve manevi değerlerimizi önemseriz.
6-Düşünen, sorgulayan ve yaptığını bilinçli yapan bir eğitici ekip ve öğrenci profili esastır.
7-Gelenekteki birikimi kavrayarak geleceğe açılmak ilkemizdir.
8-Fırsat eşitliğini okulumuzda yaşatırız.
9-Başarı ortaktır ve başarı en öncelikli ödevlerimizdendir.
10-Ortak aklı kullanarak kararlar alırız.
11-Nitelikli niceliği öncelikleriz.
12-Her türlü planlamanın uygulanabilirliğine özen gösteririz.
13-Mevcut şartlarla yapılacaklar arasındaki denge gözetilir.
14-Yapılacak her türlü etkinlikte denge ve ölçülülük gözetilir.
15-Yapılacak her türlü etkinliği önceden planlamak, belli bir takvime bağlamak ve her safhada takip etmek prensibimizdir.
16-Kurullarda alınan kararları sistematik hale getirip takibini yapmak prensibimizdir.
17-Müşteri ( Öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, destek personeli ve çevre) memnuniyetini gözetiriz.
18-“Güven esastır; ancak kontrol altında daha iyidir.” ilkemizdir.
EĞİTİM&ÖĞRETİM
Gençlik Dershanesi birikimi ile;
Sınıfları öğretim seviyesine göre homojen gruplara ayırmak,
Homojen sınıf seviyelerine göre ders dışı ek çalışmaları düzenlemek,
Öğrenme Stili Destekli Tam Öğrenme Modeli’ni uygulamak,
Bireysel farklılıklara dayalı öğrenmenin eksik olduğu durumlara karşı, Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı’nı uygulamak,
Sınıfların çağdaş eğitimi sağlayacak gerekli donanımını hazırlamak (akıllı tahta, projeksiyon vb.),
Veli ziyaretleri ve Danışman Öğretmenlik Sistemi ile öğrencilerimizi bire bir takip etmek,
Birlikteliği sağlamak amacıyla soru bankası, yaprak test ve deneme sınavlarını tek yayın kuruluşundan temin etmek suretiyle,
Akademik başarılarınızda yanınızdayız.
YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ
1.Okulda öğrenci merkezli bir yönetim anlayışı
2.Rahat öğretmen ( Gönül huzuru yerinde, kurumuna güvenen öğretmen); başarılı öğrenci, kaliteli ders demektir.
3.İletişimde yatay, dikey ve çapraz ilişkileri gözetiriz.
4.“Katılımcı yönetim” esastır.
5.Öğretme ve öğrenciyi motive edici çalışmalar için bütün fırsatlar değerlendirilir.
6.Ödül sistemleri işletilir.
7.İş yapan personelin yetkilendirilmesi ve yetki – sorumluluk dengesini gözetmek esastır.
AMAÇLARIMIZ
-Önce insan olmayı ve insana saygıyı esas alan bir eğitim vermek
-Yaşantısı ile çevresine bir numune; çağının bilgi, beceri ve kültürünü kazanmış bireyler yetiştirmek
-Ruhen ve bedenen sağlıklı, ölçülü / dengeli, disiplinli, güvenilir ve dürüst kişiler yetiştirmek
-Çağı anlayan, çağın gereği olan donanımı bilen ve uygulayabilen öğrenciler yetiştirmek
-Öğrendiğini yorumlayabilen, uygulamaya geçirebilen öğrenciler yetiştirmek
-Ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmek
-Öğrencilerimizin yetenek ve istekleri doğrultusunda yüksek öğrenime öğrenci yetiştirmek
-Toplum kalkınmasında çevrelerine ekonomik, kültürel ve sosyal yönlerden katkı sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmek
-Kendisini geliştirme alışkanlığını edinmiş, yineleyen değil, yenileyen eğitim anlayışımızla, öğrenmeyi öğreten bir okul modelini kurmak ve geliştirmek temel amaçlarımızdır.
MİSYONUMUZ
1.Değerlerine bağlı, bilgi çağının gereklerini özümsemiş, yetenekleri evrensel normlarda geliştirilmiş, en az bir yabancı
dil bilen, edindiği bilgileri hayatta kullanabilen, mesleğini her ortamda başarıyla temsil edebilen, dış dünyaya açık, değişik kültürler içinde kültürel değerlerini koruyabilen gaye insanı yetiştirecek kurum olmaktır.

2.Güvenilir
Etik
Nitelikli
Çevresine duyarlı
Lider
İdealist
Kaliteli nesiller yetiştirmek.

VİZYONUMUZ
1.Yaşadığımız çağın gerekleriyle donanmış, geleceğe hazırlıklı, kaliteli, erdemli, bireyler yetiştiren bir eğitim ve öğretim merkezi olmak.
2.Biz hayata neden geldik? Sorusunun muhatabı olduğunu bilen insanlar olarak, ailesini, ülkesini ve tüm insanlığı seven, değerlerine bağlı,
3.Demokrasiyi özümsemiş bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.
4.Konya’da marka bir Temel Lise olmak.
POLİTİKALARIMIZ
1.Yaptığımız / yapacağımız her türlü etkinlikte ( eğitim – öğretim, sportif etkinlikler, gezi , sosyal etkinlikler vb.) kalite ve uygulanabilirlik esastır.
2.Topluma hizmet esastır. Topluma iyi bireyler kazandırmak da topluma hizmettir.
3.İletişimde anlaşılırlık, açıklık; bilgide paylaşım esastır.
4.Her türlü iyi uygulamanın paylaşımı ve çalışmalar arası yardımlaşma esastır.
5.Katılımcılık özendirilir.
6.Veli, öğrenci memnuniyeti dikkate alınır.
7.Öğrenci kalitesi dikkate alınır.
8.İnsan kaynaklarımızın ( yönetici, öğretmen ve diğer çalışanlar) memnuniyeti esastır.
9.Sosyal etkinlikler yapmak için yer ve zaman fırsatları değerlendirilir.
10.Zararlı alışkanlıklarla mücadelede hem bilgilendirme, hem de örnek olma esastır.
11.Zamanın değişimi ile karar ve uygulamalarımız gelişime açıktır.
ÖDÜL
-Öğrenci, öğretmen ve personelin performansını artırmak amacıyla özel ödül- prim sistemi geliştirmek
-Türlü vesilelerle öğretmen, öğrenci, memur ve diğer çalışanlarımıza takdir ve şükran plaketleri, çeşitli ödüller vermek bu anlamda “En” ler belirlemek ve okul panosunda resmini asmak (En çok kitap okuyan, en başarılı öğrenci, 5. Deneme Sınavı Profesörü, Matematik Profesörü vb.)