Takip et

Gençlik İlkokulu-Ortaokulu – Eğitimde Kalite

Misyonumuz
Milli-Manevi değerlere bağlı , “Biz hayata neden geldik” sorusunun cevabını arayan, bilgi çağının gereklerini kavramış , ülkesini ileri dünya ülkelerinin ön sırasına taşıyacak bireyleri yetiştiren Eğitim-Öğretim kurumuyuz.
Vizyonumuz
Eğitime olan aşkımızla , öğrenmeyi öğreterek , ülkesine ışık tutacak gençliği GENÇLİK’te yetiştirmektir.
İlkelerimiz
Samimiyet
Ahlaki Yön
Karakter Eğitimi ve Başarı Odaklılık
Kalite Anlayışından Taviz Vermeyen
Değişik Kültürler İçinde Kültürel Değerlerini Koruyabilen
Mesleğini Her Ortamda Başarıyla Temsil Edebilen
Okuyan , Okuduklarını Anlayan ve Sorgulayan
Değerlerimiz
Toplam Kalite Yönetimi anlayışının temeli olan “insanları değil , insanlarla yönetmek”.
Bilgiyi yapılandırarak hayata aktarabilmek.
Adını aldığı tarihi değerleriyle geleceğe yön verebilmek.
Bilimsel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri yakından takip etmek.
Yaşadığı dünyayı miras değil emanet olarak algılayan çevre bilincine sahip olmak.
Paydaşlarının memnuniyetini önemsemek.
Milli ve manevi değerlere bağlı kalarak , gelişime ve değişime açık olmak.
Kalite Politikamız
Katılımcı yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde yakaladığımız kaliteyi sürekli pekiştirerek , kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak , paydaş memnuniyetini artırmak.
Her öğrenci öğrenebilir ilkemizle , öğrencilerin öğrenme düzeylerini üst düzeyde gerçekleştirmek.
Bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenme süreçleriyle , her bir öğrenciye başarı duygusu tattırmak.
Öğrencilerin yeteneklerini gerçekleştirip , geliştirebileceği öğrenme çevresi oluşturmak.
Paydaş beklentilerini dikkate alarak eğitim bilimlerinin ilkeleri kapsamında bunlara cevap vermek.
Öğrencilerin farklılıklarından kaynaklanan ihtiyaçları , onların özellikleriyle donanmış öğretim metotları ile karşılamak.
Kurumlarımızın eğitim-öğretim faaliyetlerini tanımlanabilir , ölçülebilir , yönetilebilir ve geliştirebilir anlayışla sürdürmek.
Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle , tüm süreçlerimizi geliştirmek için çalışmak.
Güçlü kurum kültürü ve kurumsal yapısı ile çevresinde rekabet gücü yüksek eğitim kurumu olmaya çalışmak.
Mezunlarımız ile kurumumuz arasındaki bağın kalıcılığını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
Paydaşlarımızla öğrenen organizasyon anlayışını , kurum kültürü haline getirip sürekli geliştirmek.
Öğrencilerimiz için okumayı hayat tarzı haline getirecek ortamlar hazırlamak.
Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikleri kurumumuzda aktif olarak kullanmak.
Paydaşlarımızın dilek ve önerilerini , memnuniyetlerini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuşturmak.
Gelen tüm dilek ve önerileri sistemimizi iyileştirmek için kullanmak.Dilek ve önerilerin çözümü için paydaşlarımıza mali yükümlülük getirmemek.
Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.
Kalite Hedeflerimiz
Kurum olarak kendimize özgü eğitim-öğretim metotlarımızla ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon kuruluşları tarafından 5 yıl içerisinde akredite olmak.
Eğitim-öğretim faaliyetlerimizde Kalite Yönetim Sistemi tabanlı , yönetilebilir ve uygulanabilir Süreç-İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemlerini 3 yıl içerisinde kurmak.
Yıl içerisinde iki defa gerçekleştireceğimiz faaliyetlerde, paydaşlarımıza kurum kültürü benimsetmek.
Teknolojik altyapımızı yılda bir defa iyileştirerek , paydaşlarımızın etkin ve verimli hizmet alıp vermesini sağlamak.
En az yılda bir defa , mezunlarımız ile bir araya gelebilecek faaliyetler düzenlemek.