Takip et

Hakkında

MİSYONUMUZ

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, milletimizin istikbali için Milli ve Manevi değerlerimize bağlı, vatanına, milletine ve ailesine karşı sorumluluk alabilen, akla, göze ve öze hitap eden, özgün eğitim modelleri ve özgür ortamlar ile hayata hazırlamak.

VİZYONUMUZ

Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı özüne bağlı bireyler olarak yaşayacağı çağa hazırlamaktır.

NEDEN ÖZEL GENÇLİK ANAOKULU…

Eğitim anlayışımız da bize yol gösteren temel inancımız; her çocuk bizim için özeldir anlayışıdır. Bu anlayışla biz tüm çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına duyarlıyız.

Çocuklarımızın gelişim düzeylerini, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak kalıcı öğrenmeyi sağlayabilmek için bilgiyi doğrudan aktarmak yerine yaparak ve yaşayarak, görerek, dokunarak ve araştırarak öğrenmelerini sağlıyoruz.

Biz, çocuklarımızı öğrenmeye değil, öğrenmeyi sevmeye cesaretlendiriyoruz.

Özel Gençlik Anaokulu ile Hayata bir adım önde başlayın…

HEDEFİMİZ:
 • Her öğrenci bizim için özeldir ilkesi ışığında; öğrencilerimizin bireysel özelliklerini dikkate alarak, gelişimlerini her yönüyle desteklemek.
 • Öğrencilerimiz için; etkin sosyal ortamlar oluşturarak keşfederek-yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini  ve araştırma yapmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri eğitim ortamları hazırlayarak, özgüven gelişimlerini destekleyerek hayata ve ilkokula hazırlanmalarında onlara rehberlik
EĞİTİM-ÖĞRETİMİZDE TEMEL İLKELERİMİZ

Özel Gençlik Anaokulu, fiziksel ve sosyal eğitim olanaklarıyla modern bir eğitim ve öğretim gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

 • Çocuklarımızın bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve kültürel gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek geniş içerikli eğitim ortamları hazırlanır.
 • Eğitim; sevgi ve şefkat anlayışı içerisinde; bireysel yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkarıcı geliştirici çalışmalar eşliğinde yapılır.
 • Çocuklarımızın öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı ve kısıtlamalara yer verilmez.
 • Eğitim ortamları, çocukların “yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini’’ sağlayacak biçimde düzenlenir.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri, öğrencilerimizin, sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte uygulanır.
 • Okulumuzda eğitim ve öğretimin içerikleri  organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü gözetip, bunların sürekliliği sağlanır.
 • Eğitim- öğretim etkinliklerimiz çağımızın bilgi ve eğitim-öğretim teknolojisi ile sürekli yenilenir.
 • Çocuklarımızın kendilerini ifade ederken; Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına öncelik ve önem verilir.
 • Oyun, çocuklarımız için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır. Bu ilke ışığında eğitim ortamları güncel olarak düzenlenir.
 • Eğitim programlarımız hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunduğumuz çevrenin özellikleri dikkate alınır ve ailenin eğitimimize etkin katılımı sağlanır.
 • Okulda öğrenilen bilgilerin  günlük yaşamı desteklemesi sağlanır.
 • Çocuklarımızın; beslenme, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarını sağlanır.
 • Çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri sağlanır.
 • Öğrencilerimizin toplumsal etkinliklere aktif katılımı sağlanarak, hayatı bütün boyutlarıyla tanımasına ve edindiği bilgileri başkalarıyla paylaşan birey olması için etkin eğitim ortamları ve etkinlikleri hazırlanır.
DİSİPLİN POLİTİKAMIZ
 • Pozitif ve önlem alıcı bir disiplin anlayışına dayanan bir disiplin anlayışımız bulunmaktadır.
 • Çocuğa saygı duyarak, duygularını anlayarak, onun bakış açısı ile olaylara bakarak yapmaması gerekeni değil yapması gerekene yönlendiren pozitif anlayış ile gelişmesi hedeflenir.
 • Özel ve gerçek övgülerle bağımsızlık çabaları desteklenir.
 • Bize göre her çocuk bir hazinedir. Amacımız bu hazinenin anahtarı olan yeterli eğitimi verebilmektir.
 •  Hepimiz birimiz; birimiz hepimiz için anlayışı ile çocuğun öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayarak açık fikirli, araştıran-sorgulayan dengeli bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.