Gnc Kep

0

GNC KEP (KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI)

HABER

 • Öğrencinin ; mevcut resmi programdaki kazanımlarını desteklemek , farklılıklarından kaynaklanan eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanan bir programdır.

  Öğrencilerin eğitim ihtiyacı kapsamında;
  -Sahip olduğu özellikler,
  -Derslerindeki akademik başarıyı artırma stratejileri,
  -Okuma becerisi ve alışkanlığı,
  -Sahip olması gereken etik değerler,
  -Derse, okula ve kendine karşı olması gereken tutumlar,
  -Çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler , öğrencilerin müzik ve sanat eğilimleri
  Dikkate alınır.

  Her çocuk bizim için önemlidir ve her çocuk geleceğimizin bize bir emanetidir

   

  GNC KEP

  -Aynı zamanda okul idaresi , veli ve öğrenci arasında sağlıklı iletişimin oluşmasını sağlayan bir birimdir.

  -Öğrencinin gereksinimlerini , ne tür imkanların sağlanabileceğini , karşılaşılacak sonuçların neler olabileceği konusunda yardımcı olur.

  Her çocuk kendisine sunulan imkanlarla , kendi içinde özel bir gelişim sürecine sahiptir.

   

 • Önemli bir hedefimiz var.

  Düşünen, sorgulayan, muhakeme yapabilen, düşünme yeteneğini pratiğe dökebilen bireyler yetiştirmek.

  Çocuklarımız çok yüksek potansiyelle doğuyor, etkin kullanmadıkları her bir potansiyel zamanla köreliyor.

  Tek fark uyaran yoksunluğu. Bizler yeterli uyarıcıyı sağlar ve etkili materyallerle çocuklarımızın potansiyellerini korumayı başarabilirsek en büyük başarı bu olur. Yeter ki doğuştan getirdikleri fıtri cevherlerini koruyabilelim ve emanetlerimize sahip çıkabilelim.

  Batıda ancak 19. yüzyıl ortalarından itibar en ‘’ kişisel farklılıklar, eğitim ve öğretimin bu farklılıkları karşılayacak biçimde düzenlenmesi’’ son dönemlerde bilimsel incelemelere konu olmaya başlamıştır. Osmanlıda ise saray içi eğitim merkezi olan Enderun Mektebi’nde, kuruluşundan bu yana kişisel farklılıklara göre eğitim öğretim planlaması yapılmıştır. Enderun’a alınan öğrenciler sürekli testlere tabi tutularak öğrenme isteklerine, zekâ seviyeleri ve ilgi alanlarına göre eğitim ortamlarına dâhil edilirlerdi. Enderun Mekteplerinin müfredatına ve yetiştirmiş olduğu beyin gücüne baktığımızda dâhilerin okulu demekte ne kadar haklı olduğumuzu görmüş oluruz.

  Özel Gençlik İlköğretim Okulu GNC-KEP departmanıyla ecdadın attığı bu adımı 2011- 2012 eğitim öğretim yılında atmış oldu.

  KEP (Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı); öğrencilerin bireysel farklılıklarından kaynaklanan eğitim ihtiyacını gidermeyi amaçlayarak kuruldu.

  2013-2014 Eğitim Öğretim yılında da çalışmalarına öğrencilerine bilişsel yeteneklerine göre kişiye özel plan hazırlamak için ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda bilişsel düzey testi uygulayarak başladı. Yine bireysel farklılıklar arasında yer alan öğrenme yeteneğini belirlemek için 4. Sınıftan itibaren tüm öğrencilere öğrenme stili envanteri uygulandı.

  Yaz tatilinden itibaren üzerinde çalıştığımız kitapları öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hazırladık. 2., 3. ve 4. Sınıflar için hazırladığımız bu kitaplarla öğrencilerin var olan yeteneklerini geliştirmeyi ve onların zihinsel gelişimlerine destek olmayı hedefliyoruz.

  Kişiselleştirilmiş Eğitim Programına Uygun Olarak Hazırlanmış Etkinliklerinin Amacı;

  Öğrencileri bilişsel yönden geliştirmek olduğu kadar, onların görsel zekâ alanlarını, hafızalarını, dikkat becerilerini, el-göz koordinasyonunu sağlamak ve gerçek öğrenmenin temellerini çocuklarımıza kazandırmaktır.

  Bu çalışmalarla, öğrencilere doğru anlama yeteneği, üç boyutlu düşünebilme yeteneği, problem çözme becerileri, görsel dönüştürebilme ve bütünleştirebilme yeteneği, organizasyon becerisi, dikkatini yoğunlaştırabilme kazandırılmaya çalışılmıştır.

  -Ne
  -Ne Zaman
  -Nasıl
  -Ne Kadar
  -Kelime Oyunları
  -Bulmacalar
  -Alışılmadık Sorular
  -Benzerlikler
  -Zıtlıklar
  -Farklılıklar
  -Eşleştirmeler
  -Dizilimler
  -Gruplama
  -Çizim
  -Tanımlamalar
  -Görsel, İşitsel Zekâ Çalışmaları
  Yukarıda ki başlıklar düşünme alt becerilerini geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda akıl yürütme ve problem çözme becerileri üzerine hazırlanan muhakeme sorularının çözümüne zaman harcayan öğrenciler farkında olmadan ciddi bir zihin enerjisi harcayarak, çok yönlü düşünme süreci yaşamaktadırlar. Gerçek hayatta etkili sorun çözücü olabilmelerine de katkı sağlamaktadır.

  Öğrenciler mantık sorularını çözerek, parçadan bütüne gidebilme, varsayımda bulunabilme, strateji geliştirme, parçalar arası ilişkileri kavrayabilme, bilgiyi kullanma ve manipüle etme becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca takip edilen bu çalışmalarla öğrencilerin kısa süreli belleklerini, işitsel dikkat sürelerini ve seviyelerini artırmak da amaçlanmaktadır. Çocuklarımızın standart eğitim müfredatları ile edinemedikleri zekâ ve yetenek alanlarını geliştiren bu çalışmalarla bilime ve teknolojiye olan merak duygularını da artmaktadır.

 • AKILLI ÇOCUKLAR GENÇLİK’TE

  Özel Gençlik İlk/Ortaokulu’nda GNC-KEP( Kişiselleştirilmiş Eğitim Programı ) Departmanı tarafından yapılan muhakeme ve akıl oyunları etkinlikleri yeni sistemde Milli Eğitim Bakanlığı’nın hedefleri arasına girdi. Öyle ki kurum olarak bu çalışmanın önemini bakanlıktan çok önce fark edip, bu konuda iki yıldır attığımız adımlar henüz yeni sistemle planlanma aşamasındayken, biz bu konuda hem öncü hem de ölçü olduğumuzu düşünüyoruz. Zekâ Oyunları sosyal etkinliği öğrencilerimizi bu yılda diğer yaşıtlarından bir adım öne çıkaracak çalışmamız olmaya devam edecektir.

  İşte zekâ oyunları dersinin faydaları:

  Zekâ oyunlarıyla yapılan ders, aynı zamanda oyun faaliyetlerini de içerdiğinden, öğrencinin en sağlıklı şekilde gözlemlenebileceği ve tanınabileceği bir imkân oluşacaktır. Öğrencilerdeki paylaşma, merhamet, centilmenlik, kurallara uyma, mantık yürütebilme, yenilgiyi kabullenebilme, motivasyon, problem çözme becerileri gibi pek çok özelliği, dikkatli bakışlarla öğretmenler tarafından fark edilebilecektir.

  Zekâ ve akıl oyunları çalışmalarının çocukların zekâ seviyelerinde artışa sebep olduğuna dair araştırmalar da mevcuttur.

  Bunlardan en çok dikkat çekeni; Berkeley Üniversitesinde Dr. Silvia Bunge tarafından yapılanıdır.

  Araştırmaya göre; 8 hafta süresince, haftada iki kez 1 saat 15 dakika zekâ oyunları ile çalışma yapılan çocuklarda en az 13 IQ puanı artış gözlendi. Bu neredeyse normal zekâ seviyesindeki bir çocuğun parlak zekâ, parlak zekâ seviyesindeki bir çocuğun ise üstün zekâ seviyesine çıkabilmesi anlamına geliyordu.

  Zeka oyunları dersi ile çocukların derslerinde ve sınavlarında başarılı olabilmeleri için çok önemli gördüğümüz özel gelişim alanlarını:

  Uzaysal algılama – mantık yürütme – konsantrasyon – eşleştirme – hafızada tutma – hızlı düşünme – savunma – simetri – sistemli ve doğaçlama gelişen sorunlara karşı çözüm üretme – taktik geliştirme – kısa ve uzun vadeli strateji üretme – tahmin – dikkat toplama – şekil tanıma – soyut düşünce – direnme hayal gücü – karar verme olarak sıralayabiliriz.

  Zekâ oyunları dersi ayrıca öğrencilerin akranlarıyla beraber vakit geçirmelerine, sosyalleşmelerine, enerjilerini ekran başından ziyade arkadaşlarıyla sosyal ortamlarda geçirmesine de imkân tanıyacaktır.

 • Amaçlarımız:

  Zekâ Oyunları oynayabilme, zekâ ve mantık sorularını çözebilme

  Zekâ Oyunları Kulübümüz, öğrencilerimizin matematik bilgilerini kullanmalarını, Matematik bilgileri yetmediğinde zekâlarını kullanabilecekleri sorularla onları düşündürmeye alıştırmayı, çeşitli matematiksel oyunlarla matematik, zekâ ve oyun stratejisini kullanmalarını sağlamayı, Sayı Dizileri- Şekilli Matrisler- Şifre Çözümleri ile bu alanlardaki sorulara bakış açılarını daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  Modern hayatın olmazsa olmazlarının başında bilgisayar geliyor. Bilgisayarlar pek çok alanda işleri kolaylaştırmanın yanı sıra oyunlarla eğlence aracı olarak kullanılıyor. Ancak çocuklarımızı saatlerce bilgisayar başında tutan şiddet içerikli oyunlar; onları şiddete sevk etmekte ve sosyalleşmelerine engel olmaktadır.

  Zekâ oyunları ise çok geniş bir alanı kapsıyor. Satranç gibi strateji oyunları, sudoku gibi mantık oyunları, soma küpü, tangram gibi mekanik oyunlar, sözcük oyunları, görsel oyunlar ve benzerleri birçok farklı başlıktan sadece birkaçı… Akıl Oyunları çocuklara Harfleri, sayıları, renkleri daha kolay öğrenmelerini sağlar. Planlı hareket etmeyi öğretir. Planlı hareket etmenin önemini kavratır. Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir. Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir. Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için sistemli ve disiplinli bir çalışmanın gerektiğini gösterir. Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir. Sosyalleşmeye yardımcı olur.

  Yaşamın sihirli yılları yani ilkokul çağı, hasarları kalıcı ve yaşama yön verici bir dönemdir. Bu dönemde öğrencilerin başarısızlık yaşamaları ve hemen pes etmeleri, düşünmekten zevk almamalarından kaynaklanmaktadır. GENÇ KEP , çocukların “ Düşünmeden Yaşamayı” seçmesinin yerine “Düşünmelerine” yardımcı olan çeşitli zeka oyunlarını oynamalarına fırsat veren bir ortam oluşturmaktadır.

  Düşünmek zordur. Enerji gerektirir. GENÇ KEP bu enerjiyi çeşitli zeka oyunlarıyla güçlendirmektedir ve kalıcı hale getirmektedir.

 • BİREBİR DERS

  Genç KEP; okuma-yazmaya destek çalışmalarını sadece masa başında yapılan kitap, kavram, çizgi çalışmaları olarak değerlendirmemektedir. Yapılan çalışmaları birçok farklı etkinlik türü ile gerçekleştirmektedir. Öğrencinin birçok duyu organıyla hissedebileceği traş köpüğü, oyun hamuru ve kum havuzu çalışmaları bu etkinlik türlerinden biridir.

   

  Hem yazımda hem de düşüncede kendisini gösteren harf, metin üzerinde işaretlenir

  Hem yazımda hem de düşüncede kendisini gösteren harf, metin üzerinde işaretlenir

  Bu etkinlikler yapılırken aynı zamanda görsellerle desteklenerek öğrenciye söylenen kelimelerin içindeki harf öğrenciye hissettirilmeye çalışılır. Öğrenci, söylenen kelimeler içerisinde o harfin olup olmadığını hisseder ve o harf hakkında düşüncesini söyler.

 • ROBOTİK

   

  Dünyada olağanüstü bir hızda gelişme gösteren robotik bilimi, robot biliminin eğitimine duyulanihtiyacı da aynı hızla arttırmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda günümüzde robot bilimi eğitimi genç yaşlardan eğitimine başlanması hızla yaygınlaşmaktadır. Bu eğitim süreci öğrencileri robot eğitimi alanında geliştirmenin yanında, bilim ve teknoloji alanına yönlendirmekte, bu alanlarda yapılacak çalışmalara zevk ve ilgiyle katılmaları yönünde motive etmektedir.

  Yakın gelecek tahminleri robot biliminin vazgeçilmez ve en geçerli bilim ve mühendislik alanı olacağını net bir şekilde öngörmektedir. Dünya’nın birçok önemli kurumu bu konuda ilgiyi artırmak için çalışmalar yapmakta , ulusal çapta dikkat çeken organizasyonlar ve yarışmalar düzenlemekte ve bu bilimin müfredatın içine dâhil etmek üzere geri dönüşümler üzerinde çalışmakta veya destek vermektedir. Biz de Özel Gençlik İlkokulu Ortaokulu olarak bu önemli girişimin içine dahil olmak istedik ve öğretmen robot eğitimlerimizi tamamladık. Bu alanda öğrencilerimizi sisteme dahil etmek için hazır hale geldik.

  Bu eğitimde öğrenciler, elektronik temel sistem ve kavramlardan başlayarak adım adım mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını incelerler ve bu düzenekleri kendileri tecrübe ederek hayata geçirirler.

  Çocuklar bu eğitim sayesinde deneyerek ve görerek motor, tesisat düzeneği, elektrikli aksamlar ile ilgili temel beceri ve kavramları öğrenirler. motor nedir, motor ve elektriklidüzenekler nasıl çalışır, sensörler(algılayıcı) ne işe yarar, bir robot üzerinde değişiklikler nasıl yapılır gibibirçok konuda bilgi sahibi olurlar.

  Bu eğitim sayesinde öğrencilerde kazandırmaya çalıştığımız hedefler:
  -3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimini sağlamak.
  -Hayal gücü (imajinasyon) ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlamak.
  -Becerilerin gelişimiyle beraber, üretme ve buluş yapma duygularının pekiştirilmesini sağlamak.
  -Çocukta “ben bir ürün ortaya koyabiliyorum” özgüveni ve heyecanını kazandırarak yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.
  -Çocukların, yetenek ve gelişimine uygun ürünler oluşturmasına fırsat vererek, kendi yaş grubundan daha ileri düzeyde kazanımlar sağlamak
  Bu hedefler doğrultusunda özel gençlik ilkokulu ortaokulu olarak robot eğitimi derslerimizi başlatmayı amaçlıyor ve desteklerinizi bekliyoruz.

 • STEM ETKİNLİKLERİ

  STEM NEDİR?
  STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik); teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, bireylerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematikte öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkede tercih edilen bir uygulamadır.
  STEM, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; bireylerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar.
  STEM’in 6 adet karakteristik özelliği vardır.
  1.STEM gerçek hayat konularına ve problemlerine dayanır.
  2.STEM uygulamalarına mühendislik tasarım adımları kılavuzluk eder.
  3.STEM katılımcıları uygulamalı bir sorgulamaya ve açık uçlu bir araştırmaya sokar.
  4.STEM uygulamalarında katılımcılar üretken bir takım çalışması içinde yer alırlar.
  5.STEM uygulamalarında katılımcılar öğrendikleri matematik ve içeriğini uygularlar.
  6.STEM birden fazla doğru cevaba izin verir ve hatayı yeniden ele almayı öğrenmenin bir parçası olarak görülür.
  STEM her yaştan insana hitap eder.
  KonyaSTEM üç adet atölyeden oluşmaktadır:
  1.AHŞAP ATÖLYESİ
  Katılımcıların kendi tasarladıkları ya da yarı yapılandırılmış ürünleri, gerekli makine, alet ve teçhizatları kullanmayı öğrenerek son ürün haline getirebildikleri atölyelerdir.
  2. MEKATRONİK ATÖLYESİ
  Sosyal hayatta karşılaşılan bütün problemlerin ve iyileştirilmelerin temeli olan teknoloji geliştirme etkinliklerini içerir. Katılımcılar temel kodlama ile kendilerine ait yazılımlar ortaya koyar. Mekanik aksamları da ahşap atölyesinde baştan kendileri tasarlar ve üretirler. Böylelikle tamamen kendi tasarladıkları ürünleri üretmiş olur.
  3. KÂĞIT ATÖLYESİ
  Origami, Kirigami ve Quilling sanatlarının icra edildiği atölyedir. Katılımcılar böylelikle beceri kütüphanelerine yeni sanatlar eklemiş bunun yanı sıra matematik ve geometri gibi bilimlerin sanatla ilişkilerini gözlemleyip, uygulama fırsatını elde etmiş olacaklar.

 • KODLAMA

Yorum Yaz