Enderun Liseleri – Neden Enderun

Misyonumuz
Etik,

Nitelikli,

Değerlerini Özümsemiş,

Erdemli,

Ruhen ve Aklen Öğrenciler Yetiştirmek İçin,

Uygun Eğitim Programlarıyla,

Nesillere Ulaşmaktır.

Değerlerimiz
Toplam Kalite Yönetimi anlayışının temeli olan “insanları değil , insanlarla yönetmek”.

Bilgiyi yapılandırarak hayata aktarabilmek.

Adını aldığı tarihi değerleriyle geleceğe yön verebilmek.

Bilimsel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri yakından takip etmek.

Yaşadığı dünyayı miras değil emanet olarak algılayan çevre bilincine sahip olmak.

Paydaşlarının memnuniyetini önemsemek.

Milli ve manevi değerlere bağlı kalarak , gelişime ve değişime açık olmak.

Vizyonumuz
Kalitesi ve Değerleriyle Gençliğin İdealindeki Seçkin Okul Olmak.
İlkelerimiz
Samimiyet

Ahlaki Yön

Karakter Eğitimi ve Başarı Odaklılık

Kalite Anlayışından Taviz Vermeyen

Değişik Kültürler İçinde Kültürel Değerlerini Koruyabilen

Mesleğini Her Ortamda Başarıyla Temsil Edebilen

Okuyan , Okuduklarını Anlayan ve Sorgulayan

Kalite Politikamız
Katılımcı yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde yakaladığımız kaliteyi sürekli pekiştirerek , kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak , paydaş memnuniyetini artırmak.
Her öğrenci öğrenebilir ilkemizle , öğrencilerin öğrenme düzeylerini üst düzeyde gerçekleştirmek.
Bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenme süreçleriyle , her bir öğrenciye başarı duygusu tattırmak.
Öğrencilerin yeteneklerini gerçekleştirip , geliştirebileceği öğrenme çevresi oluşturmak.
Paydaş beklentilerini dikkate alarak eğitim bilimlerinin ilkeleri kapsamında bunlara cevap vermek.
Öğrencilerin farklılıklarından kaynaklanan ihtiyaçları , onların özellikleriyle donanmış öğretim metotları ile karşılamak.
Kurumlarımızın eğitim-öğretim faaliyetlerini tanımlanabilir , ölçülebilir , yönetilebilir ve geliştirebilir anlayışla sürdürmek.
Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle , tüm süreçlerimizi geliştirmek için çalışmak.
Güçlü kurum kültürü ve kurumsal yapısı ile çevresinde rekabet gücü yüksek eğitim kurumu olmaya çalışmak.
Mezunlarımız ile kurumumuz arasındaki bağın kalıcılığını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
Paydaşlarımızla öğrenen organizasyon anlayışını , kurum kültürü haline getirip sürekli geliştirmek.
Öğrencilerimiz için okumayı hayat tarzı haline getirecek ortamlar hazırlamak.
Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikleri kurumumuzda aktif olarak kullanmak.
Paydaşlarımızın dilek ve önerilerini , memnuniyetlerini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuşturmak.
Gelen tüm dilek ve önerileri sistemimizi iyileştirmek için kullanmak.Dilek ve önerilerin çözümü için paydaşlarımıza mali yükümlülük getirmemek.
Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.
Kalite Hedeflerimiz
Kurum olarak kendimize özgü eğitim-öğretim metotlarımızla ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon kuruluşları tarafından 5 yıl içerisinde akredite olmak.

Eğitim-öğretim faaliyetlerimizde Kalite Yönetim Sistemi tabanlı , yönetilebilir ve uygulanabilir Süreç-İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemlerini 3 yıl içerisinde kurmak.

Yıl içerisinde iki defa gerçekleştireceğimiz faaliyetlerde, paydaşlarımıza kurum kültürü benimsetmek.

Teknolojik altyapımızı yılda bir defa iyileştirerek , paydaşlarımızın etkin ve verimli hizmet alıp vermesini sağlamak.

En az yılda bir defa , mezunlarımız ile bir araya gelebilecek faaliyetler düzenlemek.