Enderun Laboratuvar Çalışmaları İçin Üniversitede

0

Özel Enderun, öğrencilerine derslerinde öğrendikleri bazı kavramları laboratuvar ortamında görmeleri için fırsatlar sunuyor. Fen lisesi 10/A öğrencileriyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi laboratuvar etkinliğinin öğrencilerin dikkatlerini çektiği ve merakla inceledikleri gözlemlendi. Teorik bilgilerin yanında pratikte yapılması gereken çalışmalar bir yandan okulumuzda devam ederken öte yandan üniversite ile işbirliği yapılarak çeşitli deneyler yürütülmektedir.

Konu ile ilgili olarak Okul Müdürü Said Turgut şunları ifade etti: “Doğadaki olayları inceleyen bilimleri, görmeden ve incelemeden öğrenilemeyeceği anlaşılmıştır. Buna başka bir ifadeyle ‘yaparak yaşayarak öğrenme’ denir. Günümüzde biyolojik araştırmaların temelini, laboratuvar çalışmaları oluşturur. Öğretmenlerimiz, eğitim programını düzenlerken, öğrencilerin teorik bilgileri yanında laboratuvar çalışmalarına da önem vermesinin gerekliliğini bilir. Laboratuvar çalışmalarının açık bir şekilde görülen iki amacı vardır. Bunlardan birincisi, teorik olarak verilen biyoloji dersindeki kavramların, laboratuvarlarda deneylerle desteklenerek kanıtlanması, ikincisi de öğrencilere bilimsel araştırma yapma yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu konuda bize destek veren Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne ve değerli hocalarına teşekkür ederiz.”

Paylaş.

Yorum Yaz