Takip et

Eğitimde Kalite

0

Kalite Politikamız

 • Katılımcı yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde yakaladığımız kaliteyi sürekli iyileştirerek , kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak , paydaş memnuniyetini artırmak.
 • Her öğrenci öğrenebilir ilkemizle , öğrencilerin öğrenme düzeylerini üst düzeyde gerçekleştirmek.
 • Bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenme süreçleriyle , her bir öğrenciye başarı duygusunu tattırmak.
 • Öğrencilerin yeteneklerini gerçekleştirip , geliştirebileceği öğrenme çevresi oluşturmak.
 • Paydaş beklentilerini dikkate alarak eğitim bilimlerinin ilkeleri kapsamında bunlara cevap vermek.
 • Kurumlarımızın eğitim-öğretim faaliyetlerini tanımlanabilir , ölçülebilir , yönetilebilir ve geliştirilebilir anlayışla sürdürmek.
 • Sürekli iyileştirme faaliyetlerimizle,tüm süreçlerimizi geliştirmek için çalışmak.
 • Güçlü kurum kültürü ve kurumsal yapısı ile çevresinde rekabet gücü yüksek eğitim kurumu olmaya çalışmak.
 • Mezunlarımız ile kurumumuz arasındaki bağın kalıcılığını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.
 • Paydaşlarımızla öğrenen organizasyon anlayışını , kurum kültürü haline getirip sürekli geliştirmek.
 • Öğrencilerimiz için okumayı hayat tarzı haline getirecek ortamlar hazırlamak.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikleri kurumumuzda aktif olarak kullanmak.
 • Paydaşlarımızın dilek ve önerilerini , memnuniyetlerini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuşturmak.
 • Gelen tüm dilek ve önerileri , memnuniyetlerini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuşturmak.
 • Gelen tüm dilek ve önerileri sistemimizi iyileştirmek için kullanmak. Dilek ve önerilerin çözümü için paydaşlarımıza mali yükümlülük getirmemek.
 • Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak.

Kalite Hedeflerimiz

 • Kurum olarak kendine özgü eğitim öğretim metotlarımızla ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon kuruluşları
  tarafından 5 yıl içerisinde akredite olmak.
 • Eğitim-Öğretim faaliyetlerimizde Kalite Yönetim Sistemi tabanlı , yönetilebilir ve uygulanabilir Süreç-İnsan Kaynakları Sistemlerini 3 yıl içerisinde kurmak.
 • Kurum kültürünü benimsetmek adına her yıl en az 2 defa paydaşlarımızla faaliyet gerçekleştirmek.
 • Teknolojik altyapımızı sürekli iyileştirerek , sistemlerimizi daha kullanışlı ve güvenli hale getirmek.
 • Mezunlarımızın irtibatını devam ettirmek için yılda 1 sefer “Mezun Buluşması” adında organizasyon düzenlemek.

Kalite Sertifikalarımız

 

Paylaş.

Yorumlara Kapalıdır.