Takip et

Eğitimde Gelişimsel Testlerin Önemi

0

Özel Gençlik Anaokulunda uyum haftası etkinlikleri kapsamında okula yeni başlayacak öğrencilerin, okul öncesi dönemdeki genel gelişimlerini ve zihinsel performanslarını değerlendirebilmek ve olası gelişimsel sorunları zamanında tespit edebilmek amacıyla öğrencilere test uygulaması yapıldı. Özel Gençlik Anaokulu Müdürü Aliye Duman, 0-6 yaş döneminde çocukların sözel, sayısal ve davranışsal gelişim özelliklerinin, zihinsel performansının, kişilik özelliklerinin ve becerilerinin tespit edilmesinde testlerin oldukça önemli olduğunu belirtti. Bu testler aracılığıyla çocukların gelişim özellikleri belirlenirken diğer yandan ihtiyaç duyduğu alanlara ait uygun eğitim, yönlendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verildiğini belirtti. Duman, öğrencilere uygulanan testlerin belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu ve ciddi problem görülen durumlarda ve çocukların yaşıtlarına göre gelişim seyrini takip etmede ailelere hayati önemi olan bilgi ve sonuçların verilmesini sağladığını söyledi. Duman, pek çok ailenin çocuklarına test uygulanacağını duydukları anda, anormal bir durumun olduğu kanısına vardığını ya da tam tersi ilgisiz kalabildiğini belirtti. Ailelerin endişe duymak ya da gereksiz olduğunu düşünmek yerine, bilimsel testler aracılığı ile çocuğun gelişim düzeyi belirlenerek, çıkan sonuca uygun eğitim programı hazırlanarak, doğru yönlendirmelerle çocuğun en yüksek seviyede yararlılığının sağlaması amacıyla okul öncesi dönemde bu tür değerlendirmeleri yaptırmaları gerektiğini belirtti. Duman, önemli olan değerlendirme sırasında hiçbir ayrıntıyı atlamamak ve aileye durumu olduğu gibi aktarmak olduğunu söyledi. Duman, Gençlik Anaokulu Genç Ölçüm Merkezi olarak, eğitim öğretim süreci içerisinde öğrencileri daha iyi tanımak onlara en üst düzeyde fayda sunabilmek amacıyla bu tür ölçümlerin gerekli ve önemli olduğunu belirterek, yıl içerisinde tüm öğrencilerine aralıklarla bilimsel test ve ölçümlerin uygulandığını belirtti. Duman, Ölçme ve değerlendirmenin önemine değinerek, öğretmenlerimizin öğrencilerimize ait gelişim verilerini takip etmeleri, sınıflarındaki öğrencilerinin çeşitlilik gösteren öğrenme şekilleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bütün öğrencilerinin öğrendiklerinden emin olmaları gerektiğini söyledi. Bunu sağlayabilmek için eğitim metot ve tekniklerinin nitelik ve nicelik yönünden sürekli değişmesi, yenilenmesinin önemli olduğunu belirtti. Duman, bu testlerle birlikte ebeveynlerin çocukların mizaç ve kişilik özelliklerini tanıma imkânı bulduklarını, böylelikle, ebeveynlerin çocuğunu diğer çocuklardan ayıran özellikleri daha net gördüğünü ve çocuğunun davranışlarının altında yatan sebepleri daha iyi tespit ettiğini söyleyerek, çocuğunun temel kişilik fonksiyonlarının bilincinde olan ebeveynlerinde nelere ilgi duyduğunu daha iyi anlayarak geleceğini şekillendirmede çocuğuna daha fazla yardımcı olabileceğini belirtti. Duman, bütün bu amaçlar doğrultusunda Gençlik Anaokulunda Genç Ölçüm Merkezi tarafından eğitim öğretim yılı başlangıcında ve sonunda çocukların gelişimsel değerlendirmeleri ile ilgili farklı yaş gruplarına uygun farklı bilimsel testler uygulandığını söyledi.

thumbnail_IMG_8402

Paylaş.

Yorum Yaz