Eğitimde Gelişimsel Test Ve Ölçekler Önemli

0

Özel Gençlik Anaokulu Müdürü Aliye Duman, 0-6 yaş döneminde çocukların sözel, sayısal ve davranışsal gelişim özelliklerinin, zihinsel performansının, kişilik özelliklerinin ve becerilerinin tespit edilmesinde test ve ölçeklerin oldukça önemli olduğunu belirtti. Bu ölçekler aracılığıyla çocukların gelişim özellikleri belirlenirken diğer yandan ihtiyaç duyduğu alanlara ait uygun eğitim, yönlendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verildiğini belirtti. Duman, uygulanacak test ve ölçeklerin belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu ve ciddi problem görülen durumlarda ve çocukların yaşıtlarına göre gelişim seyrini takip etmede ailelere hayati önemi olan bilgi ve sonuçların verilmesini sağladığını söyledi. Aliye Duman, pek çok ailenin çocuklarına test uygulanacağını duydukları anda, anormal bir durumun olduğu kanısına vardığını ya da tam tersi ilgisiz kalabildiğini belirtti. Duman, önemli olan değerlendirme sırasında hiçbir ayrıntıyı atlamamak ve aileye durumu olduğu gibi aktarmaktır. Gençlik Anaokulu olarak, eğitim öğretim süreci içerisinde öğrencilerimizi daha iyi tanımak onlara en üst düzeyde fayda sunabilmek amacıyla anaokulu başlangıcında hazırbulunuşluk ve sonunda ise ilkokula hazır oluş ölçeği uyguladıklarını belirtti. Duman, Ölçme ve değerlendirmenin önemli olduğunu belirterek, Öğretmenlerin öğrenci gelişim verilerini takip etmeleri, sınıflarındaki öğrencilerinin çeşitlilik gösteren öğrenme şekilleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bütün öğrencilerinin öğrendiklerinden emin olmaları gerektiğini söyledi. Bunu sağlayabilmek için eğitim metot ve tekniklerinin nitelik ve nicelik yönünden sürekli değişmesi, yenilenmesinin önemli olduğunu belirtti. Bu nedenle Gençlik Anaokulunda Gelişimsel tarama testi ve İlkokula hazır oluş ölçeği uygulamalarının titizlikle yapıldığını ailelere ayrıntılı açıklamanın yapılarak farklı bir hizmet sunduklarını ifade etti.
IMG_0709

Paylaş.

Yorum Yaz